Назад

Европейският институт за иновации и технологии стартира Deep Tech Talents Initiative за обучение на един милион европейски таланти


На 11 октомври 2022 г. комисар Мария Габриел обяви стартирането на Deep Tech Talent Initiative, едно от водещите действия на новата Европейска програма за иновации. Съгласно тази инициатива Европейският институт за иновации и технологии (EIT) ще се насочи към един милион европейски таланти в областите на дълбоките технологии до 2025 г. Иновациите на дълбоките технологии се коренят в авангардна наука, технологии и инженерство, като често съчетават напредъка във физическите, биологичните и цифрови сфери и справяне с неотложните обществени нужди. На срещата на върха комисар Габриел покани партньори, заинтересовани страни и държави-членки да се присъединят към обещанието и да подкрепят усилията на EIT за постигане на амбициозната цел на инициативата.

Инициативата, ръководена от EIT, ще осигури обучения в областите на дълбоките технологии, като съвременни материали и производство, изкуствен интелект, биотехнологии, блокчейн, роботика, фотоника, електроника, квантово изчисление, космическо пространство, устойчива енергия и чисти технологии във всички държави членки. Програмите ще бъдат отворени за всички европейски таланти от всички образователни нива, от ученици в средното училище до студенти от висше образование, професионалисти и предприемачи, както и всички доставчици на образование и обучение. Ще се обърне специално внимание на силното участие на жените, както и на страните с по-нисък капацитет за иновации.

Повече информация на може да намерите на сайта на инициативата.