Назад

Резултатите от проекта „REMSKA” – отворен онлайн курс, наръчник за обучители и най-добри практики за работа от разстояние


Институтът за икономическа политика представи финалните резултати от двугодишния международен проект по Еразъм+ „REMSKA - Умения за работа от разстояние за всички”, съфинансиран от програмата „Еразъм+“ на Европейския съюз, целящ да предостави висококачествени възможности за обучение и повишаване на уменията и ключовите компетентности при работата от разстояние.

В рамките на проекта партньорските организации от шест страни, сред които HWA от Германия, PROMEA от Гърция, INNOVELA от Белгия, AZM от Словения, IAL от Италия и EPI като партньор от България, разработиха редица интелектуални продуктикоито имат за цел да повишат уменията и компетенциите на работещите от разстояние.

Основните интелектуални продукти, разработени в рамките на проекта “REMSKA” са:

  • МАСИВЕН ОТВОРЕН ОНЛАЙН КУРС – онлайн курс, целящ да предостави висококачествени възможности за обучение и придобиване на умения и компетенции за дистанционна работа. Курсът включва учебна програма, разпределена в 6 обучителни модула на различна тематика свързана с работата от разстояние и материали за обучение и оценка, включващи лекции, презентации, казуси, видеоклипове и материали за оценка на придобитите знания и умения.
  • Наръчник за обучители – наръчник в подкрепа на обучителите при провеждането на курс за развитие на умения и компетенции, свързани с работата от разстояние.
  • Електронна книга за учащи – електронната книга предоставя бърз достъп до цялата информация и знанията, които могат да бъдат придобити в рамките на онлайн курса.
  • Контролен списък за работа от разстояние за работодатели – има за цел да подпомогне работодателите да се ориентират бързо в договореностите за дистанционна работа, необходими за ефективното възприемане на практиките за работа от разстояние. Контролният списък обхваща ключовите области, които трябва да се вземат предвид при работата от разстояние и очертава основните стъпки за управление на дистанционен екип.

Разработените в рамките на проекта „REMSKA“ ресурси са свободно достъпни и могат да бъдат използвани както от дистанционно работещи служители и мениджъри на дистанционни екипи, така и от образователни и обучителни организации и центрове, работодатели, центрове за кариерно консултиране, бюра по труда, работнически асоциации, центрове за подкрепа на продължаващото образование и други заинтересовани страни.

Всички резултати от проекта "REMSKA - REMote working SKills for All" могат да бъдат намерени и на сайта на проекта: www.remskaproject.eu