Назад

Търговско-промишлена палата - Враца проведе Международен форум в сферата на креативните индустрииТърговско-промишлена палата - Враца проведе Форум “Подобряване на бизнес връзките между български и молдовски бизнес организации”, част от проект „Креативни решения за иновации“*.  Участваха представители на организации от Молдова и България, подкрепящи бизнеса. Целта е да се установят бъдещи бизнес връзки между двете страни, както и да се обсъдят разработените нови услуги по време на изпълнението на проекта.

През първия ден на Форума беше представен доклад  „Изследване на условията за развитие на творческите индустрии“ в България и Молдова, който беше основата за надграждане на предоставяните услуги от организациите в подкрепа на бизнеса в двете държави.

Също така, партньорите от Молдова, заедно с придружаващата делегация, имаха възможността да посетят „Враца софтуер общество”, където не само се запознаха с предоставяните на бизнеса услуги, но и проведоха среща за бъдещо сътрудничество в сферата на творческите индустрии.

През втория ден на Форума, бяха представени двете нови услуги, които са в резултат на изпълнението на проекта. Едната - създадената „Маркетингова стратегия“, цели да подобри износа на услуги и продукти между Молдова – България в сферата на креативните индустрии. Втората – създаване на „Инструмент за оценка на иновациите“, цели, от една страна, да изследва капацитета на служителите да използват своята креативност, а от друга - на мениджърския състав да предоставя възможност на служителите си да бъдат най-креативни в тяхната работа. И двете услуги са част от създадена по проекта онлайн платформа, която също така предоставя информация за развитието на креативните индустрии в двете страни.

За допълнителна информация за събитието и проекта: Светлана Борисова, ТПП - Враца, тел.: 092 660273 или e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org

------------

* По програма  EU4Business: Connecting Companies, инициатива на Европейския съюз, управляван от EUROCHAMBRES, с водещ партньор Търговско-промишлена палата - Враца и партньор - Организацията за развитие на предприемачеството, Молдова (ODA).