Назад

Финален семинар по проект „Engine Hubs“
Снимки: Инфомрежа

На 18 и 19 ноември в Green Park Hotel - село Гърмен, се проведе третият пореден, заключителен семинар по проект "ЕNGINE HUBS"*  на тема: "Правна, финансова, счетоводна помощ и възможности за реализиране и финансиране на бизнес идеи“.

Лекторите – Мария Яврийска-Бозукова, счетоводител, Васил Чилев – консултант, и Наталия Чилева – адвокат, направиха презентации по темата.

Модератор на семинара беше Илия Шербетов - председател на УС на Търговско-промишлена палата – Гоце Делчев, която е партньор по проекта, заедно с Техническата камара на Гърция (TEE/TKM), Федерацията на гръцките индустриалци (SBE) и Съюза на строителните инженери в България.

При откриването на форума Шербетов изрази задоволство от високото ниво на разработените проекти - оценка, дадена и на състоялата се неотдавна в Солун финална конференция по проекта. „Имаме общо 7 разработени идейни проекта, за които ще помагаме да бъдат реализирани“, каза той.

На семинара своите разработки представиха: инж. Калоян Георгиев, инж. Радослав Тонев , Силвия Трифонова, инж. Катрин Гуркова и д-р инж. Виктория Кънчева. Тези 5 проекта са били отличени и в Гърция.

В бъдеще споделените теми и идеи ще се доразвиват. Предстои също разработване на нови проекти, съвместно с Басейнова дирекция – Благоевград, и Югозападно държавно предприятие. В момента се подготвят два проекта за превенция на наводнения и пожари.

По линия на проекта  е организиран и новият офис на Търговско-промишлената палата - Гоце Делчев, който ще работи и като “Engine Hubs” в подкрепа на разработените проекти и възможностите за реализация.

-----------
*Програма Трансгранично сътрудничество Interreg V-A Гърция - България 2014-2020