Назад

Управителят на БНБ проведе работна среща с Председателския съвет на ИСС по въпроси относно членството на България в еврозоната


Председателят на Икономическия и социален съвет на Р България Зорница Русинова съвместно със заместник-председателите на ИСС - Валентина Зартова, Пламен Димитров и Богомил Николов, проведоха работна среща с управителя на Българската народна банка, Димитър Радев.

Представителите на Икономическия и социален съвет (ИСС) представиха  по време на работната среща Резолюция относно членството на България в eврозоната, приета на 13.10.2023г. от Пленарната сесия на ИСС.

С Резолюцията се доразвива и потвърждава позицията на членовете на ИСС (организации, представляващи пълния спектър на организираното гражданско общество в страната), в подкрепа на  присъединяването на България към eврозоната и спазване на целевата дата за въвеждане на еврото 1 януари 2025 г.).  На срещата с управителя на БНБ  представителите на ИСС подчертаха своята готовност да ангажират експертния потенциал на организациите от трите групи, представени в Съвета, за провеждане на активна, широкообхватна и ефективна информационна кампания, насочена към всички заинтересовани страни.

Темата за членството на България в eврозоната е във фокуса на работата на Съвета  и намира отражение в серия от документи: становища на тема “Ускоряване на подготовката за присъединяване на Република България към еврозоната” (2017 г.), както и  за „Национален план за въвеждане на еврото” (2022 г.); анализ за „Въздействие на присъединяването на България към еврозоната върху икономическото развитие, инфлацията и доходите в страната“ от юли 2022 г., разработен по предложение на Председателя на 47-мото Народно събрание.

Управителят на БНБ Димитър Радев изрази високата си оценка на усилията, които полага ИСС в процеса на информиране на обществото по темата, като подчерта изключителната важност на постигнатия консенсус между организациите на работодателите, работниците и служителите, и неправителствените организации, в подкрепа на въвеждането на еврото. Радев представи и дейностите, които извършва БНБ в процеса по подготовка за приемане на еврото в страната.