Брой 6 (1018), 11-01-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА

Селско стопанство и строителство са сред приоритетите на контролната дейност на Главна инспекция по труда през 2016 г.


forumnews.bg

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” (ИА ГИТ) съобщи, че селското стопанство и строителството остават сред основните приоритети на контролната й дейност през 2016 г. При планирането е взето предвид, че двете икономически дейности са сред рисковите както по отношение на трудовия травматизъм, така и при възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения. Предвидени са мерки за извършване на проверки относно осигуряване на здраве и безопасност при извършване на строително-монтажни работи и за законосъобразното възникване на трудовите правоотношения по силата на еднодневните договори в отрасъл „Растениевъдство“. Те бяха регламентирани с промени в Кодекса на труда и специална наредба от края на юли 2015 г. Условията на труд ще се проверяват във всички отрасли на селското стопанство.

При проверките в строителството специално внимание ще се отдели на предстоящото масово саниране на сгради по Националната програма за енергийна ефективност на многопрофилните жилищни сгради. За извършване на дейностите по саниране често се използва изключително рисковият въжен достъп. Ще продължи засиленият контрол на големите строителни обекти и при извършването на строителство с голям обем изкопни работи. Той беше наложен в последните години заради едновременното изграждане на много инфраструктурни обекти, необходимостта да се работи в кратки срокове и често да се наемат бързо работници без нужната квалификация, което е предпоставка за повишен трудов травматизъм.

И през 2016 г. ИА ГИТ ще се включи в кампанията на Комитета на старшите инспектори (SLIC). Тази година тя е насочена към „осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за лицата, работещи чрез предприятия, които осигуряват временна работа“. Т.нар. „работници под наем“, които фирмите наемат от предприятия, осигуряващи временна работа, по закон трябва да работят при същите условия, при които полагат труд работниците на предприятията ползватели. Данните на европейската статистика обаче показват, че трудовият травматизъм при работниците под наем е два пъти по-висок отколкото при другите работници. Ще се проверяват предприятията, осигуряващи временна работа, за да се установи колко работници са устроили на работа и в кои фирми. След това ще се проверяват и предприятията-ползватели на работната ръка, ако дейността им е у нас.

На фокус в контролната дейност на ИА ГИТ са още посредническата дейност и условията, при които се командироват български работници в държави-членки на ЕС. Планирана е и мярка за проверки в малки и средни предприятия с цел противодействие и превенция на сивата икономика във всичките й проявления. Продължава периодичният контрол на условията на труд в рисковите производства - добивна и химическа промишленост, леене на метали и др., които ежегодно се проверяват на три, шест или 12 месеца в зависимост от степента на риска в тях.  

НОВИНИ ОТ БТПП
„Планът за инвестиции за Европа“ – сред акцентите на срещата на Евроклуба при БТПП
Създаден е Европейски консултантски център по инвестиционни въпроси, за да се ускори разработването и осъществяването на инвестиционни проекти Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Наближава крайният срок за подаване на номинациите в Годишните награди за отговорен бизнес 2015
Участието е безплатно и се извършва онлайн Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Търговията на България с ЕС се увеличава
Продължава четвърти месец поред да спада стокообменът ни с трети страни Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Безплатни брошури на ISO за новите стандарти ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015
Информация на английски език за причините за преработване на стандартите, за тяхното прилагане, за прехода от старите към новите версии Още
БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА
Селско стопанство и строителство са сред приоритетите на контролната дейност на Главна инспекция по труда през 2016 г.
Ще се проверяват и предприятията за осигуряване на временна работа Още
ГЛЕДНА ТОЧКА
Анатомия на промяната
Автор: Петър Ганев, Институт за пазарна икономика Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конференция и изложение в областта на нанотехнологиите – Nano tech 2016
27-29 януари 2016 г., Токио, Япония Още