Назад

Главният секретар на БТПП участва в оценяването на предприемачески проекти на ХТМУ


Д-р Васил Тодоров, главен секретар на БТПП,  бе част от журито на финалното представяне на предприемаческите проекти на участниците в обучението по „Технологичен трансфер и комерсиализация на технологии“ на Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ) по проект „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии) по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Изследователите, млади и утвърдени учени от ХТМУ, преминаха през едномесечно обучение с цел постигане на иновативно преобразуване на приложното, научно и технологично знание в конкурентноспособни търговски продукти и услуги. По време на обучението, обучаващите се усвояваха теорията и практиката за трансфер и комерсиализация на научни изследвания като оценяваха реални технологии и търговския им потенциал, включително практики за подобряване и ускоряване на процеса на комерсиализация – от решенията, взети от учени и изследователи в научни лаборатории, чрез развитие, защита на интелектуалната собственост, патентоване и/или лицензиране на нови технологии до формирането на концепции и създаване на предприемачески предприятия (spin-off).

След оценка от компетентното жури, съставено от експерти в областта, най-добрите екипи ще продължат работа си в Beyond – пре-акселератор на The Edge, който от много години прилага модела на отворените и пробивни иновации и помага за създаването на работещи прототипи (MVPs) на идеите на участниците, тяхното представяне пред инвеститори и последваща комерсиализация.