Назад

Глобално икономическо проучване 2024 на Европалати


Европалати публикува Глобално икономическо проучване 2024 (GES2024), осъществено съвместно с партньорски бизнес организации, представляващи около 70% от общия световен брутен вътрешен продукт. Проучването съдържа интересни констатации за глобалните икономически тенденции и приоритети.

 През 2024 г. световната икономика е изправена пред засилени предизвикателства поради продължаващото геополитическо напрежение, изострено от дългосрочните въздействия на пандемията, продължаващия конфликт в Украйна и в Близкия изток. Според проучването геоикономическата фрагментация представлява значителен риск, превръщайки геополитическата несигурност и нестабилност в най-голямото предизвикателство за глобалната икономика през 2024 г. Прекъсванията на веригата за доставки, недостигът на суровини и енергийната сигурност се нареждат съответно на второ и трето по важност предизвикателство. Участниците в проучването се застъпват за публични политики, които се фокусират върху разнообразяване на веригите за доставка на суровини и насърчаване на инвестиции във възобновяема енергия и зелени технологии за справяне с тези проблеми.

Прогнозите за растеж на GES2024 за 2024 г. са по-оптимистични от бенчмарка на МВФ в някои важни нововъзникващи икономики, като ASEAN 5, Персийския залив, Азиатско-тихоокеанския регион и Турция. Обратно, респондентите от развитите икономики като ЕС, САЩ и Обединеното кралство предоставят по-предпазлива перспектива за растеж.

Бизнес доверието се очаква да се повиши според огромно мнозинство от участниците в GES2024, като редица региони също очакват увеличение на потоците от преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ), включително САЩ и Китай, докато за Европа нивата на ПЧИ се очаква да останат непроменени като цяло .

Коментирайки резултатите от проучването президентът на Европалати Владимир Длоухи подчерта необходимостта политиците да се стремят към политическа и икономическа стабилност, да повишават устойчивостта на веригите за доставки и да работят многостранно, когато е възможно. „Геополитическата несигурност, фрагментацията и въоръжаването на търговията са токсични съставки, които могат да подкопаят възникващия оптимизъм в голяма част от световната бизнес общност. Трябва да укрепим нашата колективна устойчивост, без да се противопоставяме един на друг, като съсредоточим отговорите на публичната политика върху диверсификация на веригите за доставка на суровини и насърчаване на инвестициите във възобновяема енергия и зелени продукти по недискриминационен начин.“

GES2024 определя многостранните подходи към търговията и климата като основен приоритет за тазгодишната Г-20 в Бразилия, докато цифровата търговия, ММСП и уреждането на спорове са посочени като ключови въпроси за министерската среща на СТО, която се провежда тази седмица в Абу Даби.

Относно проучването координирано от Европалати: GES2024 беше проведено през ноември и декември 2023 г.  и дава качествена оценка на глобалното икономическо развитие, търговия и други ключови политически предизвикателства за 2024 година въз основа на отговорите на бизнес организации, представляващи около 70 % от общия световен БВП.

БТПП участва в проучването като респондент за България на Европалати. Въпросите бяха свързани с очакванията ни за макроикономическите перспективи на глобалната икономика и в частност очакванията за БВП , за бизнес нагласите, ПЧИ и влиянието на  ключовите предизвикателства  пред световната икономика.

Проучването е достъпно на следния линк - Global Economic Survey 2024 (GES2024) - Report - Eurochambres