Назад

Изпълнителният директор на Европейския орган по труда: Искаме да улесним трудовата мобилност в полза на всички участници в процеса


Предизвикателствата пред мобилните работници и работодателите, които ги наемат, обсъдиха министърът на труда и социалната политика д-р Иванка Шалапатова и изпълнителният директор на Европейския орган по труда (ЕОТ) Козмин Боянджиу с представители на институциите, ангажирани с прилагането на законодателството в тази област, и социални партньори. Дискусията беше в рамките на кръгла маса на тема „Процесите на българския пазар на труда и отражението им върху тенденциите на трудовата мобилност на българите в ЕС и техните права“. Тя беше организирана от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) като част от програмата на Козмин Боянджиу, който беше на еднодневно посещение в България по покана на министър Шалапатова.

 „Искаме да улесним трудовата мобилност в полза на всички участници в тези процеси – работодатели, работници, институции. В тази насока бяха проведени разговори с министър Шалапатова, за да стигнем до насоки за практическо сътрудничество между ЕОТ и институциите в България, за да слезем на оперативно ниво за решаване на проблемите“, заяви Боянджиу. Той допълни, че българските институции са сред най-активните в партньорството с ЕОТ. 

Министърът на труда и социалната политика от своя страна отбеляза, че в днешния глобален свят се очаква трудова мобилност все повече да се засилва. „Технологиите и дигитализацията създават постоянно нови предизвикателства пред пазара на труда. Те затрудняват не само ефективната защита на правата на работещите от страна на институциите. Работодателите също са затруднени да прилагат в най-пълна степен законодателството, чиято промяна е много по-бавна от развитието на отношенията на пазара на труда и се изисква време то да бъде адаптирано към новите реалности“, каза д-р Шалапатова.

По време на дискусията беше изразено мнение, че проблемите с негативните демографски процеси, недостига на кадри на пазара на труда, компетентностите на работната сила са общи за всички държави членки. Според проучвания на пазара на труда над 70% от стандартните работни места ще изчезнат и ще се появят други, но изискванията за тях ще бъдат високи и хората трябва да са подготвени, отбелязаха от Агенцията по заетостта.

Министър Шалапатова изрази надежда, че страната ни ще успее да активира „обратната“ мобилност, при която българи, работили навън се връщат в страната, за да се реализират на трудовия пазар у нас.

„Готови сме да подпомогнем българското правителство да привлече работници от други места и да върне българи, които са работили навън в определен период на време. Това означава да се предложат стимули, за да могат българи, работили навън, да се върнат“, заяви Козмин Боянджиу. Той сподели, че ЕОТ работи по създаването на европейска обсерватория, която има за цел да изследва и прогнозира дисбалансите на пазара на трудa. Намеренията са на база на резултатите да се планира какви работници да се „внасят“ на пазара на труда в ЕС. „До момента сме говорили най-вече за придвижване на работници мигранти в ЕС, а в момента повече от 50% са идващите от трети страни“, отбеляза изпълнителният директор на ЕОТ още едно предизвикателство пред защитата на правата на мобилните работници.