Брой 6 (1765), 09-01-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУД И ЗАЕТОСТ

България изпълнява препоръка на МОТ за създаване на заетост и достоен труд


Правителството предложи на Народното събрание да вземе акт от Препоръка за заетост и достоен труд за мир и устойчивост (№ 205), която беше приета на 106-та сесия на Международната конференция на труда. Препоръката предоставя насоки на членовете на Международната организация на труда (МОТ) за мерките, които трябва да бъдат предприети за създаване на работни места и достоен труд за целите на предотвратяване и възстановяване при кризисни ситуации, следствие от конфликти и бедствия и обезпечаване на мира и устойчивостта.

Препоръката има за цел да подпомогне органите на законодателната и изпълнителната власти, заинтересуваните ведомства и представителните синдикални и работодателски организации в процеса на актуализиране на действащото и създаване на ново модерно национално законодателство в областите, касаещи осигуряването на заетост и достоен труд за целите на обезпечаване на мир и устойчивост.

Вземането на акт е задължителна уставна процедура на МОТ, съгласно която всяка държава-членка се задължава след закриването на сесията на Международната конференция на труда, на която са приети нови международни конвенции, протоколи или препоръки, да ги представи пред компетентния национален законодателен орган. Препоръката няма правнообвързваща сила и не е предмет на ратификация от държавите-членки на МОТ.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Очакваме предложения от държавата за мерки в енергетиката
За стабилизиране цените на електроенергията Още
Предстоящо практическо обучение "Условия и стъпки за правилно приложение на Спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане …“
31 януари 2019, в БТПП Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
България изпълнява препоръка на МОТ за създаване на заетост и достоен труд
Приета на 106-та сесия на Международната конференция на труда Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Одобрени са промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Удължава се срокът на влизане в сила на закона, като се предвижда това да стане от 1 юли 2019 г. Още
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Рекордните плащания на бюджета през декември 2018
Автор: Петър Ганев, Институт за пазарна икономика Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Три важни годишнини в двустранните отношения България - Япония
Официалното лого за тройния юбилей обединява символи, характерни за двете държави Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Възможност за спонсорирано участие в Международно изложение за фармацевтика и медицински пособия в Индия
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес сътрудничество