Брой 150 (660), 07-08-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Мобилното приложение БГ Баркод на GS1 България към БТПП – възможност за безплатна проверка легитимността на кодовете на продуктите


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
През месец април Съвет GS1 България към БТПП направи официално представяне на ново безплатно мобилно приложение БГ Баркод, чрез което фирми и граждани могат да проверяват легитимността на кодовете на продуктите.
 
Това е поредна стъпка в усилията на БТПП за подкрепа на лоялната конкуренция на пазара и създаване на условия за потребителите предварително да се информират за произхода на стоката преди избора на покупка. Само няколко месеца след представяне на мобилното приложение е налице първата статистика за фирми, използващи неправомерно маркировка с баркод по стандартите GS1. 
 
Сава дума за международно признати стандарти, имащи за цел да осигурят паралелното протичане на информация за стоките, както и за движението им по веригите за доставки в световен план. 
 
Целта е да се  повиши ефикасността на процесите по веригата, да се осигури основата за реализиране на ефективни системи за проследимост, да се облекчи комуникацията  между отделните бизнес партньори, както и редица други ползи, отговарящи и съобразени с нуждите на различните сектори.
 
Приложението БГ Баркод придоби широка популярност сред потребителите, които своевременно сигнализират за нередности, свързани с маркировката - баркод на стоки, предлагани на нашия и на външните пазари. Към момента над 9000 потребители, ползващи приложението, са помогнали за откриването на неизрядни фирми.
 
След обработка на постъпилите сигнали се оказва, че и сред фирмите, които като цяло имат претенции за добро управление и високо качество на предлаганите от тях продукти и услуги, има и такива с нелигитимни баркодове. 
 
Списък на неизрядни фирми:
 
- МИЛМЕКС ООД
- РАДИКОМ ЕООД СОФИЯ
- СИНХРОН ИНВЕСТ ООД 
- ЕКОСИИДС ЕООД 
- ДОБРУДЖАНСКИ ХЛЯБ АД 
- ЛЮСИ - ПЕТКО ТАРЛЕВ ЕТ 
- ФАМИЛИЯ НИКОЛА ООД 
- ПАМЕКСВИН ООД 
- ХЕЛИОС МИЛК ЕООД 
- ХЪРБЪР АЙЛАНД РЕКЪРДС ЕООД 
- ДАНИЕЛ КОМЕРС ЕТ 
- ДАНИ - ПЕТЪР АНАНИЕВ ЕТ 
- КАРАВЕЛ - С - СТОЯН КАРАВЕЛОВ ЕТ 
- МЕД И БИЛКИ ЕООД 
- БИО БЪЛГАРИЯ ООД 
- ИСТРА ЕООД
 
Интернет адреса, на който могат да се видят актуалните данни за фирми, използващи неправомерно маркировка с баркод по стандартите GS1, e: http://www.gs1bg.org/lang_bg/services.php?menu=2,1,9,0,0
 
Съвет GS1 България към БТПП благодари на всички потребители, които са изпратили и ще продължат да изпращат сигнали за нередности. 
 
В процес на разработване е следваща версия на приложението, която има за цел да подпомогне фирмите в изпълнение на изискванията на Регламент 1169/2011 за предоставяне информация за продуктите на крайните потребители.
 
За подаване на сигнали при нередности:
GS1 България при БТПП
Тел: 02/ 811 7603
Е-mail: gs1bulgaria@gs1bg.org
 
НОВИНИ ОТ БТПП
Мобилното приложение БГ Баркод на GS1 България към БТПП – възможност за безплатна проверка легитимността на кодовете на продуктите
Международно признати стандарти, имащи за цел да осигурят паралелното протичане на информация за стоките при движението им по веригите за доставки в световен план Още
БТПП призовава своите членове и всички представители на бизнеса в страната за дарения в помощ на пострадалите от наводненията
«Нека бъдем заедно! Нека помогнем!» Още
БТПП започва нов проект по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия
«Заедно на европейския пазар – общи възможности от бранш Текстил и облекло от трансграничния регион» Още
Новорегистрирани търговски представителства в БТПП
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленостотличи със стипендии ученици и студенти
Членовете на БКДМП - решени да провокират интереса на обществото и на младите хора към развитието на дървообработващата и мебелната промишленост в България Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Съобщения за международни събития, получени в БТПП
ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
Приоритети в управлението на икономиката на новото служебно правителство
"Всички решения ще се взимат при пълна прозрачност" Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Европейската комисия сключва споразумение за партньорство с България относно използването на структурните и инвестиционни фондове на ЕС за растеж и работни места през 2014 – 2020 г.
Път към инвестиране на 7,6 млрд. евро финансиране по линия на политиката на сближаване 2014 – 2020 г. Още