Брой 150 (660), 07-08-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП започва нов проект по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия


БТПП ще участва в нов проект в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия, разработен съвместно с Браншовата организация за текстил и облекло в Кюстендил и Регионалната търговско-промишлена палата Лесковац, Република Сърбия.
Договорът за проекта е в сила от 25 юли 2014 г. 
 
Проектът е с работно заглавие «Заедно на европейския пазар – общи възможности от бранш Текстил и облекло от трансграничния регион». 
 
Общите цели на проекта са постигане на активен обмен на добри практики, общо регионално планиране и подготовка на фирмите от бранш „Текстил и облекло” от трансграничния регион за съвместно използване на новите пазарни възможности на разширяващия се Европейски съюз. 
Ще бъде осъществено задълбочено изследване и анализ на сегашното състояние на шивашкото производство, пазара и човешките ресурси, както и на практически трасфер  на знания и опит сред фирмите от бранша от двете страни на границата.
 
В рамките на проекта, в продължение на една година, ще се проведе проучване на сектора текстил и облекло в трансграничния регион, ще се осъществят няколко семинара и конференции, както и посещения за обмен на опит в страни с водещ текстилен сектор. 
 
Конкретни цели:
  • Изследване, анализ и оценка на производствените възможности /продуктова гама и капацитет/, пазарите и заетия човешки ресурс във фирмите, работещи в бранш „Текстил и облекло” в трансграничиния регион;
  • Осъществяване трансфер на знания, опит и добри практики между занитересованите страни, свързани с бранш „Текстил и облекло” - производители, търговци, институции и браншови сдружения от трансграничния район за новите възможности на пазара, и изискванията на европейските стандарти към продукцията, технологиите и услугите;
  • Създаване на нови ефективни инструменти за обмен на бизнес информация от значение за бранша в трансграничните райони;
  • Чрез трансгранично сътрудничество да се реализира добавена стойност в шивашкото производство и региона.
НОВИНИ ОТ БТПП
Мобилното приложение БГ Баркод на GS1 България към БТПП – възможност за безплатна проверка легитимността на кодовете на продуктите
Международно признати стандарти, имащи за цел да осигурят паралелното протичане на информация за стоките при движението им по веригите за доставки в световен план Още
БТПП призовава своите членове и всички представители на бизнеса в страната за дарения в помощ на пострадалите от наводненията
«Нека бъдем заедно! Нека помогнем!» Още
БТПП започва нов проект по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия
«Заедно на европейския пазар – общи възможности от бранш Текстил и облекло от трансграничния регион» Още
Новорегистрирани търговски представителства в БТПП
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленостотличи със стипендии ученици и студенти
Членовете на БКДМП - решени да провокират интереса на обществото и на младите хора към развитието на дървообработващата и мебелната промишленост в България Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Съобщения за международни събития, получени в БТПП
ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
Приоритети в управлението на икономиката на новото служебно правителство
"Всички решения ще се взимат при пълна прозрачност" Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Европейската комисия сключва споразумение за партньорство с България относно използването на структурните и инвестиционни фондове на ЕС за растеж и работни места през 2014 – 2020 г.
Път към инвестиране на 7,6 млрд. евро финансиране по линия на политиката на сближаване 2014 – 2020 г. Още