Брой 150 (660), 07-08-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленостотличи със стипендии ученици и студенти


 

Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП) отличи със стипендии двадесет и един ученика от Професионални гимназии по Дървообработване и Мебелно производство, и шестима студенти от Лесотехнически университет - гр. София.

Наградените ученици и студенти са от  София, Пловдив, Русе, Варна, Велинград, Севлиево, Хасково и Сливен.

Стипендиите са предоставеи за постигнати успехи в обучението и учебната практика, както и  за активноно участие в различни училищни мероприятия. 

Членовете на БКДМП са решени да провокират интереса на обществото и на младите хора към развитието на дървообработващата и мебелната промишленост в България.

През предстоящата учебна  2014-2015 година  се предвижда да бъдат раздадени още 26 стипендии.  Наградният фонд е част от инициативата  за стимулиране на младежите към учене и труд.

Инициативата, подкрепена от фондация Америка за България, включва  и изграждане на кариерен портал, семинари, рекламни материали, изработка на телевизионен клип и други стимулиращи дейности. 

НОВИНИ ОТ БТПП
Мобилното приложение БГ Баркод на GS1 България към БТПП – възможност за безплатна проверка легитимността на кодовете на продуктите
Международно признати стандарти, имащи за цел да осигурят паралелното протичане на информация за стоките при движението им по веригите за доставки в световен план Още
БТПП призовава своите членове и всички представители на бизнеса в страната за дарения в помощ на пострадалите от наводненията
«Нека бъдем заедно! Нека помогнем!» Още
БТПП започва нов проект по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия
«Заедно на европейския пазар – общи възможности от бранш Текстил и облекло от трансграничния регион» Още
Новорегистрирани търговски представителства в БТПП
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленостотличи със стипендии ученици и студенти
Членовете на БКДМП - решени да провокират интереса на обществото и на младите хора към развитието на дървообработващата и мебелната промишленост в България Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Съобщения за международни събития, получени в БТПП
ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
Приоритети в управлението на икономиката на новото служебно правителство
"Всички решения ще се взимат при пълна прозрачност" Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Европейската комисия сключва споразумение за партньорство с България относно използването на структурните и инвестиционни фондове на ЕС за растеж и работни места през 2014 – 2020 г.
Път към инвестиране на 7,6 млрд. евро финансиране по линия на политиката на сближаване 2014 – 2020 г. Още