Брой 239 (2245), 11-12-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Пътна карта на МТК за интелектуална собственост


Пътната карта на Международната търговска камара /МТК/ е ценен инструмент за професионалисти в областта на интелектуалната собственост, както и за компании от всички сектори, изследователи, студенти и др.

Описание

Пътната карта на МТК за интелектуална собственост е изготвена от Комисията за интелектуална собственост на МТК. Тя предоставя общ преглед на всички области на интелектуалната собственост и техните пресечни точки с други теми. Повече от 80 експерти по интелектуална собственост са участвали в подготовката й.

Иновациите и креативността, както и връзката между правителството и бизнеса са двете основни теми на изданието. Пътната карта призовава за по-тясно сътрудничество, по-добро разбиране на системите за интелектуална собственост и подчертаване на положителните ефекти от защита им за бизнеса и обществото.

Какво е новото в пътната карта за 2020 г.?

Новото и актуализирано съдържание в това издание включва:

Изкуственият интелект, данните и защитата на неприкосновеността на личния живот се разглеждат като взаимно пресичащи се теми.

• Пиратството и фалшифицирането и пандемията Covid-19 пораждат загриженост за експертите по интелектуална собственост.

• Гледните точки на много заинтересовани страни във всички области на интелектуалната собственост.

• Устойчивото развитие, изменението на климата и биологичното разнообразие като програмни приоритети за бизнеса.

Повече информация за Пътната карта за интелектуална собственост може да бъде намерена на уебсайта на МТК тук.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Уебинар „Участие на частния сектор в сътрудничеството за развитие“ по линия на партньорството с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
Белла България: GS1 стандартите насърчават появата на нови потребителски услуги
Добра практика в ежедневната работа на компанията Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
За осма поредна година инициативата TRUE LEADERS на ICAP Bulgaria награждава всички български компании, лидери в своя сектор от икономиката
ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Министър Борисов подписа шест сертификата за инвестиции на обща стойност над 110 млн.лв.
От началото на 2020 г. по ЗНИ са сертифицирани 32 проекта на обща стойност над 850 млн. лв. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Виртуално събитие на тема „Стратегия за обществени поръчки в строителния сектор“
Организира weTHINK.eu на 16 декември Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенцията по заетостта отличи 14 работодатели по време на онлайн форум „Работодател на годината - 2020”
Над 200 хил. безработни са постъпили на работа от 13 март до момента
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Пътна карта на МТК за интелектуална собственост
Положителните ефекти от защитата на интелектуална собственост - за бизнеса и обществото Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Основни изисквания към производителите и търговците, за да бъдат допуснати до пазара на Египет
СТИВ – Кайро Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Отношения с Обединеното кралство: EК предлага целенасочени извънредни мерки за подготовка за евентуален сценарий без споразумение