Брой 239 (2245), 11-12-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ

Министър Борисов подписа шест сертификата за инвестиции на обща стойност над 110 млн.лв.


Министърът на икономиката Лъчезар Борисов подписа шест сертификата за инвестиции по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) на обща стойност над 110 млн.лв., които ще разкрият близо 600 нови работни места. Пет от инвестициите на „Сенид“ ,„ЕЛ БАТ“, „Булпротеин“, „Агромил България” и на „Блокс Груп България“ получават сертификат клас „А“, а шестата инвестиция на „Матега”- сертификат клас „Б“.

Министър Борисов посочи, че от началото на 2020 г. до момента по ЗНИ са сертифицирани 32 проекта на обща стойност 854.322 млн. лв., като те имат потенциал да разкрият 4074 нови работни места. Инвестициите са предимно в секторите производство, информационни технологии, здравеопазване и автомобилостроене.

Икономическият министър подчерта, че 13 проекта са за разширение на съществуваща вече инвестиция, а останалите 19 представляват нови  инвестиционни проекти. Най-голям интерес има в сектор производство - 14 проекта, като 5 от тях осъществяват високотехнологично производство.

Инвестицията клас „А“ на „Сенид“ ООД e за инвестиционния проект „МЕДИКО И БАЛНЕО РЕХАБИЛИТАЦИОНЕН ЦЕНТЪР“, гр. Хисаря, област Пловдив. Рехабилитационният център ще разполага с добре оборудвани лекарски кабинети, както и зали за физиотерапия и лечебна физкултура.  Ще бъдат обслужвани над 55 000 посетители годишно, като за целта ще бъдат разкрити над 120 работни места за високо квалифицирани специалисти – медицински и немедицински персонал. Размерът на инвестицията възлиза на 41 500 000 лв.

Вторият проект, който ще получи сертификат за инвестиция клас „А“ е за „Блокс Груп България“ АД за инвестиционен проект свързан с инвестиция в секторите здравеопазване и социални услуги. В три годишен период се предвижда изграждане на интегриран център за обслужване на лица, които се нуждаят от рехабилитация, продължително лечение и палиативни грижи, както и домове за възрастни хора в гр. София, Столична община. Размерът на инвестицията, като обща стойност на материални и нематериални активи, възлиза на 29 934 000 лв. В периода на осъществяване на инвестиционния проект и като резултат от него ще бъдат открити 275 нови работни места.

Сертификат клас А получава и инвестиционният проект за изграждане на съвремененна фабрика за производство на растителни протеини на „Булпротеин“ ООД в индустриална зона-Божурище, Община Божурище. Осъществяването на тази инвестиция ще допринесе за диверсификацията на производствения асортимент в границите на Индустриална зона Божурище, което ще създаде предпоставки за привличане на нови инвеститори от подобен високотехнологичен и нишов сектор. Размерът на инвестицията възлиза на 9 290 000 лв. и ще бъдат открити 35 нови работни места.

Четвъртият сертификат клас А е за „Агромил България” АД за инвестиционния проект за изграждане на силозно стопанство за съхранение на стока, състоящо се от шест броя силози в град Пловдив, община Пловдив.   Инвестиционният проект предвижда, също така, изграждане на лаборатория, в която ще бъдат монтирани автоматични машини за взимане на проби, което ще спомогне за бързото приемане на зърното.Размерът на инвестицията, като обща стойност е за 4 510 000 лв. и ще бъдат открити 12 нови работни места.

Сертификат за инвестиция клас „А“ получава и  Инвестиционният проект на ,„ЕЛ БАТ“, който предвижда изграждане и експлоатация на инсталация за вторични продукти от олово в община Долна Баня, област София. Размерът на инвестицията е 23 937 000 лв., като резултат от него ще бъдат открити 100 нови работни места.

Проектът на  „Матега” ООД, който ще получи сертификат за инвестиция клас „Б“ е за инвестиционния проект за изграждане на модерно предприятие на територията на гр. Габрово за производство на метални и дървени компоненти за спортно оръжие.  Първоначално е предвидено „МАТЕГА“ да функционира като основен доставчик за марките Walther, Umarex и Hämmerli. Целта на дружеството е в бъдеще да се постигне производство на пълен асортимент от компоненти, които да позволяват асемблиране и производство на  завършени оръжия.   Размерът на инвестицията е 5 723 408 лв. и от него ще бъдат открити 40 нови работни места.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Уебинар „Участие на частния сектор в сътрудничеството за развитие“ по линия на партньорството с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
Белла България: GS1 стандартите насърчават появата на нови потребителски услуги
Добра практика в ежедневната работа на компанията Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
За осма поредна година инициативата TRUE LEADERS на ICAP Bulgaria награждава всички български компании, лидери в своя сектор от икономиката
ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Министър Борисов подписа шест сертификата за инвестиции на обща стойност над 110 млн.лв.
От началото на 2020 г. по ЗНИ са сертифицирани 32 проекта на обща стойност над 850 млн. лв. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Виртуално събитие на тема „Стратегия за обществени поръчки в строителния сектор“
Организира weTHINK.eu на 16 декември Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенцията по заетостта отличи 14 работодатели по време на онлайн форум „Работодател на годината - 2020”
Над 200 хил. безработни са постъпили на работа от 13 март до момента
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Пътна карта на МТК за интелектуална собственост
Положителните ефекти от защитата на интелектуална собственост - за бизнеса и обществото Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Основни изисквания към производителите и търговците, за да бъдат допуснати до пазара на Египет
СТИВ – Кайро Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Отношения с Обединеното кралство: EК предлага целенасочени извънредни мерки за подготовка за евентуален сценарий без споразумение