Брой 240 (1000), 11-12-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

НСИ: 93% от предприятията използват компютри, а 91% имат достъп до интернет


Резултатите от проведено през 2015 г. изследване показват, че 93% от предприятията използват компютри, а 91.3% имат достъп до интернет. Това сочат публикуваните днес данни на  Националния статистически институт (НСИ).

Високоскоростният и надежден интернет достъп става все по-необходим за предприятията, като през текущата година 71.3% от тях използват фиксирана широколентова интернет връзка, а 44.7% имат мобилна широколентова връзка. 

Максималната скорост за изтегляне на данни също нараства и половината от предприятията, които използват фиксирана широколентова интернет връзка, разполагат със скорост по-висока от 30 Mbps Близо половината от предприятията (48.2%) разполагат със собствен уебсайт, като най-голям е техният дял при компаниите с 250 и повече заети лица (84.4%). На своя уебсайт предприятията основно предоставят информация за предлаганите стоки и услуги (82.3%), описват политиката си за поверителност и защита на данните (36.2%), както и поставят връзка или препратка към профила си в социална медия (29.8%). 

През 2015 г. 29.1% от заетите лица в предприятията са използвали компютър за изпълнение на служебните си задължения поне веднъж седмично, а на 25% от работещите е осигурен достъп до интернет. При малките предприятия (10 - 49 заети лица) се наблюдава най-висок относителен дял на заетите лица, които използват компютри (31.2%), както и на заетите, използващи интернет (28.4%). Данните от проведеното изследване показват, че все повече предприятия предоставят преносими устройства на своите служители. През тази година 8.4% от заетите лица в предприятията са използвали преносими устройства за служебни цели, което е с 1.2 процентни пункта повече в сравнение с предходната година. 

Почти една трета от предприятията (30.3%) използват различни видове социални медии, за да развиват дейността си и да разширяват своето интернет присъствие. Най-популярни са социалните мрежи (Facebook, LinkedIn, Google+ и др.), в които 38.0% от предприятията с 250 и повече заети лица поддържат свой профил. Големите компании са най-активни и при използването на уебсайтове за споделяне на мултимедия (VBox7, YouTube, Flickr, Picassa, SlideShare и др.) - 14.2%, докато при малките предприятия с 10 - 49 заети лица относителният дял е едва 6.2%. 

Социални медии

Основните цели, за които предприятията използват социални медии, са подобряване на имиджа на предприятието или на пазарния продукт - например реклама, промоции (68.3%) , получаване и отговаряне на мнения, отзиви, въпроси от клиенти (55.9%) и сътрудничество с бизнес партньори или други организации (39.4%). Най-малък е делът на предприятията, които включват своите клиенти в разработването или обновяването на стоките или услугите (17.4%).

Сигурност

През 2015 г. в изследването беше включен специален модул за използването на политика за информационна сигурност от предприятията. Информационната сигурност се отнася до мерки, контролни механизми и процедури, прилагани на информационните системи, за да се гарантира цялост, достоверност, пригодност и поверителност на данните и системите. Данните показват, че 18.6% от предприятията имат официална политика за информационна сигурност, докато през 2010 г. този относителен дял е бил едва 6.8%. Най-загрижени относно сигурността на данните и информационните системи са големите компании с 250 и повече заети лица, 54.4% от които имат официално определена политика за информационна сигурност.

Основните рискове, описани в документите, свързани с политиката за информационна сигурност, са унищожаване или влошаване на качеството на данните поради атака или неочакван инцидент (17%), разкриване на поверителни данни поради външно проникване или по случайност (15.0%) и недостъпност на ИКТ услугите поради външни атаки (15.2%). 

Повече от две трети от предприятията с официално дефинирана политика за информационна сигурност се грижат тя да бъде актуализирана редовно, като най-голям е относителният им дял при средните предприятия с 50 - 249 заети лица, 75.6% от които са обновили стратегиите си за управление на инциденти, свързани със сигурността през последната година. 

Електронната търговия

Данните от проведеното през 2015 г. изследване показват, че през предходната календарна година 8.7% от предприятията продават своите продукти и услуги онлайн, като голяма част от тях предлагат на своите клиенти възможността да заплащат своите покупки онлайн чрез кредитна или дебитна карта, директен дебит или чрез система за електронни разплащания (41.1%). 

Най-много продажби са осъществени към клиенти от България (95.1%) , но не малко предприятия предлагат своите продукти и услуги на клиенти от други европейски държави (32.6%) или от други страни извън ЕС (20.7%). 

През 2014 г. 86.1% от предприятията продават стоки и услуги чрез уеб базирани технологии, а съобщения от тип EDI (електронен обмен на данни) се използват от 24.3% от предприятията. Увеличение се наблюдава в относителния дял на предприятията, осъществили покупки онлайн, като през текущата година 13.0% от тях закупуват стоки или услуги по интернет, което е с 2.4 процентни пункта повече в сравнение с предходната година. Най-активни при използването на електронна търговия за подобряване на своя бизнес са големите предприятия, 23.9% от които осъществяват покупки по мрежата, а 14.4% продават стоки или услуги онлайн

 

НОВИНИ ОТ БТПП
В ЦУМ започна Търговското изложение „Доверете се на българското”
До 23 декември български производители и търговци предлагат широка гама храни, напитки, козметични продукти, текстилни изделия ... Още
Честване на 120-годишнината от създаването на търговско-промишлените палати в България се състоя в Перник
На председателя на БТПП бе връчен Паметен знак на областния управител на Област Перник Още
Турска компания търси партньори в България
На среща в Палатата бе представена процедурата за регистрацията на фирма в България, както и информация за потенциални партньори Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
ТПП – Враца работи по проект „План за обучение за развитие на селските райони и повишаване на обществената осведоменост”
За промяна на отношението на обществото към устойчиво и равноправно развитие Още
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
НСИ: 93% от предприятията използват компютри, а 91% имат достъп до интернет
Една трета от предприятията използват различни видове социални медии, за да развиват дейността си и да разширяват своето интернет присъствие Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Проекти за трансгранични е-фактури, е-здравен картон и електронни обществени поръчки се финансират по Механизма за свързване на Европа
Български организации и компании могат да участват в конкурси за проекти по Механизма… Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенцията по заетостта набира кандидати за професионално дуално обучение в Германия
200 кандидати ще имат възможността да се включат за учебната 2016 г. Още