Брой 240 (1000), 11-12-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

ТПП – Враца работи по проект „План за обучение за развитие на селските райони и повишаване на обществената осведоменост”

За промяна на отношението на обществото към устойчиво и равноправно развитие

Търговско-промишлена палата – Враца продължава работата по проект „План за обучение за развитие на селските райони и повишаване на обществената осведоменост” (Rural DEAR Agenda - EYD 2015), съвместно с осем общини - Белене, Троян, Димово, Белоградчик, Чупрене, Берковица, Бяла Слатина и Мизия. Проектът се финансира по програма EuropeAid и се изпълнява в 7 държави в Европа – Испания, Малта, Полша, България, Италия, Гърция и Кипър.

В основата на проекта е заложено формулирането на план-модел за действие в сферата на обучението за промяна на отношението на обществото към устойчиво и равноправно развитие.  Планът ще служи като отправна точка за местните експерти по проекта, ще подобри координацията помежду им и ще открие полезни възможности за взаимодействие.

След проведените в края на юни и началото на юли тази година въвеждащи семинари във всяка от участващите общини, сега във Враца, на 7 и 8 декември, се състояха годишните сесии за трите работни групи – „Местни власти и администрация”, „НПО и организации на гражданското общество” и „Образование и обучение”.  Работата по диагностика и проектиране на „План-програма по обучение за развитие в селските райони продължава с идентифициране и представяне на добри практики” в контекста на проекта Rural DEAR Agenda.

С представителите от селските райони в Северозападна България бяха обсъдени както въпроси, свързани с възприемането на световната конюнктура, така също и интереса и становището на местните общности по основните проблеми днес в света, отношението им към процесите на глобализация и бедността, как те се анализират и възприемат от населението. В процеса на дискусиите се задълбочи разискването на отношението и ролята на активните лица на местно ниво за насърчаване на „обучението за развитие”.

Тези дебати съдържат жизнеспособни и реалистични идеи за подобряване и разпространение на „обучението за развитие”, като например солидарност и човешки права, активно и здравословно остаряване, имиграция и развитие и други подобни.

Повече за дейностите и партньорите може да намерите на сайта на проекта: www.ruraldearagenda.eu, който е достъпен и на български език.

НОВИНИ ОТ БТПП
В ЦУМ започна Търговското изложение „Доверете се на българското”
До 23 декември български производители и търговци предлагат широка гама храни, напитки, козметични продукти, текстилни изделия ... Още
Честване на 120-годишнината от създаването на търговско-промишлените палати в България се състоя в Перник
На председателя на БТПП бе връчен Паметен знак на областния управител на Област Перник Още
Турска компания търси партньори в България
На среща в Палатата бе представена процедурата за регистрацията на фирма в България, както и информация за потенциални партньори Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
ТПП – Враца работи по проект „План за обучение за развитие на селските райони и повишаване на обществената осведоменост”
За промяна на отношението на обществото към устойчиво и равноправно развитие Още
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
НСИ: 93% от предприятията използват компютри, а 91% имат достъп до интернет
Една трета от предприятията използват различни видове социални медии, за да развиват дейността си и да разширяват своето интернет присъствие Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Проекти за трансгранични е-фактури, е-здравен картон и електронни обществени поръчки се финансират по Механизма за свързване на Европа
Български организации и компании могат да участват в конкурси за проекти по Механизма… Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенцията по заетостта набира кандидати за професионално дуално обучение в Германия
200 кандидати ще имат възможността да се включат за учебната 2016 г. Още