Брой 24 (281), 04-02-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО

Общата селскостопанска политика – една напред, три назад


Автор: Николай Вълканов, Институт за пазарна икономика

Без да блестят с особено визионерство и реформаторство, предложенията за промени в новата Обща селскостопанска политика (ОСП) на ЕС за 2014-2020 г. успяха да настроят едни срещу други отделните държави и институции в Общността. Бавните и мъчителни преговори, както и многото лобистки интереси, представени в Брюксел, са на път съвсем да размият основните предложения и да превърнат ОСП в още по-тромава и непоследователна. Екологичните мерки постепенно биват загърбени, тютюнът вероятно отново ще влезе в обхвата на подпомагането, а субсидирането на продукция, което бе ограничено до минимум в предишните реформи, е на път отново да увеличи дела си.  На тази мисъл навеждат последните решения, приети от комисията по земеделие и развитие на селските райони към ЕП (COMAGRI) в края на януари. 

Засега ЕК и COMAGRI изглежда са си стиснали ръцете на таван на субсидиите от 300 000 евро, чиято цел е субсидиите да бъдат разпределяни по-справедливо между големите и малките стопанства. Отново в този дух е новото предложението държавите-членки да изберат да разпределят допълнително годишно плащане на фермерите за първите 50 ха, които обработват. За тази цел те евентуално биха могли да използват до 30% от бюджета по Първи стълб. Ако това предложение бъде прието, опасенията, че едрите стопанства ще бъдат разделени юридически на по-дребни, едва ли ще намалеят. Стимулът е достатъчно голям, особено в България, където най-големите арендатори получават по милиони левове на година. За сметка на това разходите по администрирането както на програмата, така и на стопанствата ще нараснат.

Прието е и предложението на ЕК за по-голям дял на средствата, които могат да бъдат прехвърлени от Първи във Втори стълб (Програма за развитие на селските райони) –15% от националния таван. Същевременно се увеличава размерът на средствата, които могат да бъдат прехвърляни от Втори към Първи стълб от 5 на 10% за страните, в които нивото на директните плащания е под средното за ЕС-27. Тази възможност влиза в разрез с една от основните цели, поставени пред ОСП – стимулиране на агроекологични практики, опазване и устойчиво развитие на природните ресурси. Тази част касае новите страни-членки (плюс Швеция и Обединеното кралство), каквато е и България.

В противоречие с предходните реформи, чиято цел беше подпомагането да се „отвърже” от производството, делът на средствата за директни субсидии, обвързани с производството, се увеличава от 10 на 15% от националния пакет (каквото беше и искането на България), а обхватът му се разширява толкова, че практически покрива всички сектори, включително и тютюна

Отново в разрез със „зелената” част от ОСП COMAGRI предлага да се прекъсне връзката между базовото и „зеленото” плащане. Това ще рече, че несъобразяване с екологичните практики от страна на фермера няма да го лиши напълно от субсидии. Това, разбира се, дава по-голяма свобода на стопаните да отглеждат културите, които се търсят на пазара, но води до по-интензивно ползване, съответно изтощаване на земята. От изискванията за сеитбооборот се изключват стопанства под 10 ха. За ферми между 10 и 30 ха се изискват поне две култури (основната да не надвишава 80% от площите), а за тези над 30 ха – три култури, като основната не бива да надвишава 75%, а заедно със следващата - да не надхвърля 95% от площта.

Тези предложения предстои да бъдат гласувани на сесията на ЕП на 11-13 март и ако бъдат приети, да бъдат придвижени пред Съвета на министрите и ЕК. Вижданията по новата ОСП бавно се сближават, движени от компромиса. Посоката обаче за пореден път повдига въпроса нужна ли е подобна административна намеса и субсидиране в земеделието.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП е партньор на Първия международен конгрес “Сигурността и нейното влияние върху туристическата индустрия”
Конгресът ще се проведе в средата на май т. г. в хотел Кемпински – София Още
Посланици представиха скандинавския икономически модел
Чрез кооперирането си скандинавските страни формират проспериращ регион с развита икономика, високо жизнено равнище и социални придобивки Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Пловдив бе домакин на регионален форум ,,Вдъхновяващи партньорства за иновации и промяна’’
Експерти представиха примери и добри практики на социално отговорни проекти Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Споразумение за Единен патентен съд
Очакваните резултати са премахване на съществуващата фрагментация на патентната система в Европа Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Общата селскостопанска политика – една напред, три назад
Автор: Николай Вълканов, Институт за пазарна икономика Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международна научна конференция „Електронно управление“
Международен инвестиционен форум "Инвестирайте в Молдова - 2013"