Брой 24 (281), 04-02-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАКОНОПРОЕКТИ

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Споразумение за Единен патентен съд


На портала за обществени консултации на Министерски съвет се предлага за обществено обсъждане проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Споразумение за Единен патентен съд, което предстои да бъде подписано на 19 февруари 2013 г. от  държавите членки на ЕС, участващи  в установеното през 2011 г. засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна закрила.

Споразумението за Единния патентен съд е създадено в изпълнение на приоритетите от обновения Лисабонски дневен ред – Стратегията „Европа 2020”. То е част от проекта за единна патентна система на Европейския съюз, насочена към стимулиране на иновациите в Европа. Споразумението относно Единния патентен съд е третият елемент от вече създадената единна патентна закрила с Регламент (ЕС) № 1257/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2012 година и Регламент (ЕС) № 1260/2012 на Съвета от 17 декември 2012 г.

Със Споразумението се създава Единен патентен съд за решаване на спорове относно европейски патенти и eвропейски патенти за единно действие и сертификати за допълнителна закрила на такива патенти. Съдът е общ за договарящите се държави членки и ще има изключителната юрисдикция по отношение на европейските патенти с единно действие и на европейски патенти, в които се посочват една или повече договарящи се държави членки и  на сертификатите за допълнителна закрила, издадени въз основа на такива патенти.

Очакваните резултати от Споразумението за Единния патентен съд са премахване на съществуващата фрагментация на патентната система в Европа. Създаването на Единния патентен съд ще осигури единна практика в областта на патентната закрила и ще спомогне за драстично намаляване на разходите по съдопроизводството, тъй като на страните няма да се налага да водят успоредни съдебни производства пред различни национални юрисдикции.

Създаването на Единен патентен съд, ведно с единната патентна закрила ще подобри инвестиционния климат в България, като осигури на местните и чуждестранни предприятия по-добри условия за защита на технологичните им постижения у нас и за извършване на иновационна дейност на територията на България.

Обществените консултации продължават до 12 февруари т.г.

reshenie na MC.doc st16351.bg12.pdf
st16351-co01.bg12.pdf
Добави нов коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП е партньор на Първия международен конгрес “Сигурността и нейното влияние върху туристическата индустрия”
Конгресът ще се проведе в средата на май т. г. в хотел Кемпински – София Още
Посланици представиха скандинавския икономически модел
Чрез кооперирането си скандинавските страни формират проспериращ регион с развита икономика, високо жизнено равнище и социални придобивки Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Пловдив бе домакин на регионален форум ,,Вдъхновяващи партньорства за иновации и промяна’’
Експерти представиха примери и добри практики на социално отговорни проекти Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Споразумение за Единен патентен съд
Очакваните резултати са премахване на съществуващата фрагментация на патентната система в Европа Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Общата селскостопанска политика – една напред, три назад
Автор: Николай Вълканов, Институт за пазарна икономика Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международна научна конференция „Електронно управление“
Международен инвестиционен форум "Инвестирайте в Молдова - 2013"