Брой 24 (281), 04-02-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Пловдив бе домакин на регионален форум ,,Вдъхновяващи партньорства за иновации и промяна’’


В Пловдив се проведе Регионален форум на тема: ,,Вдъхновяващи партньорства за иновации и промяна’’. Събитието беше организирано от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН.

Във форума участваха представители на Търговско-промишлена камара – Пловдив,  Делойт България, Асарел – Медет, EVN – България, институции и неправителствени организации.

Обсъдени бяха въпроси, свързани с ползите за бизнеса от партньорство в сферата на корпоративната социална отговорност.

Кирил Тюлев – представител на Търговско-промишлена камара – Пловдив, сподели примери и добри практики на Пловдивската камара по отношение на корпоративната социална отговорност в следните области:

  • общество (облагородяване на градската среда; помагане и социална интеграция на сираци, деца и възрастни в домове; дарения, спонсорства);
  • околна среда (контрол върху замърсяването; разходи за енергийна ефективност и намаляване замърсяването на околната среда; управление на въздействието на околната среда и природните ресурси);
  • човешки капитал и условия на труд (развитие на здравословни и безопасни условия на труд; обучение и развитие на персонала; подпомагане развитието на кариерата; програми за обективно и справедливо заплащане);
  • знание и образование (стипендии за подпомагане на младежи в професионални гимназии и ВУЗ; предоставяне на инструменти, материали за часовете по практика в училище; осигуряване на платени стажове).

По време на срещата бе представена информация относно възможността частните компании, които си партнират по проекти с различни организации, да кандидатстват за Европейските отличния за Корпоративна социална отговорност 2013. Те се осъществяват в 29 европейски страни. Крайният срок за подаване на заявления е 1 март 2013 г. Победителите на национално ниво ще бъдат официално наградени в България и ще представят страната на общоевропейска церемония  през юни 2013 г. в Брюксел.

За контакти: тел.: 02 / 42 82 015; 0888 637 654 - Марина Стефанова, изпълнителен директор на БМГД, secretariat@unglobalcompact.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП е партньор на Първия международен конгрес “Сигурността и нейното влияние върху туристическата индустрия”
Конгресът ще се проведе в средата на май т. г. в хотел Кемпински – София Още
Посланици представиха скандинавския икономически модел
Чрез кооперирането си скандинавските страни формират проспериращ регион с развита икономика, високо жизнено равнище и социални придобивки Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Пловдив бе домакин на регионален форум ,,Вдъхновяващи партньорства за иновации и промяна’’
Експерти представиха примери и добри практики на социално отговорни проекти Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Споразумение за Единен патентен съд
Очакваните резултати са премахване на съществуващата фрагментация на патентната система в Европа Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Общата селскостопанска политика – една напред, три назад
Автор: Николай Вълканов, Институт за пазарна икономика Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международна научна конференция „Електронно управление“
Международен инвестиционен форум "Инвестирайте в Молдова - 2013"