Назад

Интерактивна сесия, посветена на търговско-икономически отношения България – Индия


Проведе се интерактивна сесия „Търговия и инвестиционни възможности в България“, организирана от Българската търговско-промишлена палата и Федерацията на индийските експортни организации /FIEO/. Над 100 участници от България и Индия обмениха идеи за бизнес възможностите между двете страни в пост-ковид условията.

Калид Кхан, заместник-председателя на FIEO, отбеляза, че икономическият растеж на Индия е предпоставка за развитие на търговско-икономически отношения с България в редица сектори.

Цветан Симеонов, председател на БТПП, сподели, че нарастващият индийски пазар крие много възможности за българските фирми. Той направи и кратък обзор на българската икономика и пазар, акцентирайки върху макроикономическите показатели, ниските данъчни ставки, държавния дълг и др. Симеонов изрази готовността на БТПП за съдействие на бизнеса от България и Индия и сподели, че подобни инициативи могат да бъдат повторени, с цел развитие на двустранните отношения.

Санджай Рана, посланик на Индия в София, определи България като много атрактивна дестинация за индийския бизнес. Той сподели, че въпреки ковид пандемията през последните месеци няколко индийски фирми са посетили  страната, с цел проучване на пазара. Освен да се залага на традиционните сектори, посланик Рана заяви, че е добре фирмите да се огледат и за други пазарни ниши. Като потенциални за развитие на двустранните търговско-икономически отношения той определи секторите: фармация и билколечение, хранително-вкусова промишленост и селско стопанство, текстил, автомобилостроене, възобновяеми източници и др.

Елеонора Димитрова, посланик на България в Индия, сподели, че събития като организиранaта от БТПП и FIEO интерактивна сесия, допринасят за развитието на двустранните отношения. Въпреки ковид пандемията, посланик Димитрова отчита увеличен интерес за бизнес и инвестиции между индийски и български фирми в ИКТ сектора, военната промишленост, филмовата индустрия и др. Тя представи основните предимства на България като бизнес, културна и туристическа дестинация. Посланик Димитрова акцентира и върху важността от продължаване на преговорите между ЕС и Индия за сключване на споразумение за свободна търговия.

Изпълнителният директор на Българска агенция за инвестиции Стамен Янев поздрави участниците в събитието, а Юлиян Балчев, главен експерт в агенцията, представи подробно макроикономическите показатели на страната, водещите сектори и стимулите на държавата за привличане на чуждестранни инвеститори.

В дискусията се включиха редица представители на индийския бизнес с интерес към България от секторите: фармация, селско стопанство, строителство, хранително-вкусова промишленост, инженеринг и др.