Брой 220 (477), 12-11-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Патентното ведомство връчи наградите „Изобретател на годината 2013”


Патентното ведомство и Съюзът на изобретателите в България връчиха наградите „Изобретател на годината” – 2013 и „Иновативна фирма на 2013 г.”. Три изобретения получиха тази година статуетка „Изобретател на годината” и грамота.

Екип от 13 учени бе отличен в категорията „Химия и биотехнологии” за изобретението Метод и инсталация за очистване на димни газове от серни оксиди и въглероден диоксид. Техните имена са: инж. химик Асен Недялков, проф. д-р Симеон Батов, проф. дхн Цвети Цветков, проф. дтн Георги Високов ,  проф. д-р Йончо Пеловски, проф. дн Асен Гиргинов, инж. химик Иван Копаранов,  доц. д-р Петьо Гаджанов, инж. химик Найден Найденов,  ст.н.с. инж. Георги Евстатиев, инж. д-р Иван Иванов,  инж. химик Иван Стоянов, инж. химик Чавдар Кавръков. Тяхното изобретение има висок екологичен ефект, като  намалява замърсяването и извлича ценни продукти при очистването на димните газове от серни оксиди и въглероден диоксид.

Гл. ас. Александър Гизбрехт (България),  ст.н.с. Мустафо Асимов, инж. Рустам Асимов и ст.н.с. Сергей Мамилов (Беларус), и Юрий Плаский (Украйна) взеха наградата в категория „Електроника и електротехника” за изобретението Система за фотодинамична терапия на онкологични заболявания. Изобретението се прилага в медицината за терапия на злокачествени дерматологични заболявания.

Инж. Мирослав Хинков (България) и инж. Алок Джоши и инж. Амит Кумар (Индия) получиха статуетката в категория „Машиностроене и строителство” за изобретението Машина за производство на туби. С техните машини се произвеждат около 20% от тубите за паста за зъби и туби за козметика в света. 250 техни машини работят на всички континенти с изключение на Австралия.

Иновативна фирма на 2013 г. стана Хюндай хеви индъстрис Ко. България АД, която работи в областта на слабите токове. През миналата година тя е подала 7 заявки за изобретения. Към днешна дата има два действащи патента и един полезен модел.

Трима учени бяха вписани в Златната книга на българските откриватели и изобретатели за цялостния им принос към техническите и естествените науки и изобретателската дейност.

Проф. дсн Живко Данаилов работи в областта на генетиката и селекцията на културни растения. Сам и в съавторство е създал 30 сорта и хибрида домати. Цел на разработките му са висока продуктивност, стабилност на добивите, пазарен вид и добър вкус, ценни биологични компоненти, повишени антиоксидантни свойства, устойчивост.

Проф. дтн инж. Димитър Стойчев работи в областта на изучаването на началните и напредналите етапи на електрокристализацията на металните и оксидните слоеве. Има 26 защитени изобретения. Носител е на званието „Почетен изобретател” на ИНРА и на наградата „Абнер Бренер”. Преподавател в Техническия университет, съавтор и автор на над 150 научни публикации.

Залата посрещна на крака 120-ия учен, вписан в Златната книга - нейния създател ст.н.с. –ІІ степен д-р инж. Кръстю Илиев. Един от основоположниците на правната реформа в областта на индустриалната собственост от 1993 г. насам. Автор на 3 изобретения с патенти в България, Германия, Великобритания и Швейцария. Има над 40 научни публикации у нас и в чужбина, издадени в 3 книги. Дългогодишен председател на Патентното ведомство. В края на 80-те години той чул, че президентът Никсън създава подобна традиция в САЩ и решил да отвори българска книга на откривателите и изобретателите. Златната книгата се пише от 1981 г.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в Общо събрание на Асоциацията на Балканските палати в Подгорица
В дневния ред са включени актуални за региона теми Още
БТПП с шестима представители в НИПА
Палатата и НИПА си партнират за подобряване на социалния диалог и превенция на колективни трудови спорове Още
Новоназначеният икономически и търговски съветник на Белгия посети БТПП
Планира се провеждане на Българо-белгийски бизнес форум Още
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
БАН: Бюджет 2014 обръща внимание на отдавна неглижирани проблеми, но в минимален размер
Основни критики: недостатъчните усилия да се повиши приходната част, липсата на реформи в здравеопазване, образование, МВР Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
НАП: Предприятията, които изплащат доходи по граждански договори и наеми на физически лица, не трябва да удържат авансов данък за четвъртото тримесечие
За тях не се попълват данни в декларацията за дължими данъци по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Патентното ведомство връчи наградите „Изобретател на годината 2013”
Три изобретения получиха тази година статуетка „Изобретател на годината” и грамота Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕП и страните членки се договориха за евробюджета за 2014 г.
Ще бъдат отпуснати средства за техническа помощ за проекти по Дунавската стратегия Още