Назад

Открита е Втора сесия за подбор на инвестиционни проекти за финансиране 2022 г.


Открита е Втора  сесия за подбор на инвестиционни проекти за финансиране 2022 г., организирана от Съвета по предприемачество към Българската търговско-промишлена палата (БТПП) в партньорство с консултантските компании Ърнст и Янг България, Инвестър Рилейшънс Сървисис и Fininfo.BG.

 Целта на инициативата е да подкрепи проекти на МСП от България като ги консултира за подходящото за конкретния проект финансиране – банково финансиране, рисково финансиране, финансиране чрез Beam сегмента на БФБ, безвъзмездна помощ от европейски програми или друг вид хибридно финансиране и впоследствие ги свърже със съответните финансиращи институции.

Сесията ще протече в три етапа

Първи етап: Подаване на електронно попълнени формуляри с информация за кандидата и проекта

Втори етап: Подбор от експертна комисия на подходящите за финансиране предложения и консултирането им към подходящите форми за финансиране

Трети етап: Представяне на избраните проекти пред финансиращи институции и потенциални инвеститори.

Изисквания за участие
Български компании - малки и средни предприятия, съгласно класификацията на Министерство на икономиката.

 Форма на кандидатстване
Електронно попълнена и подадена форма по образец на адрес:  https://globaleysurvey.ey.com/jfe/form/SV_djmc8SjiTiCtVtQ

Подбор
Подборът на проектите ще се извърши от експертна комисия

Срокове
Срок за подаване на формуляри: 03.06.2022 г. до 12:00 ч.
Срок за разглеждане от експертна комисия: 10.06.2022 г.
Срок за информиране на селектираните кандидати: 13.06.2022 г.
Подготовка на кандидатите за представяне пред потенциални инвеститори: 14.06.2022 г. – 21.06.2022 г.
Представяне на селектираните проекти: 22.06.2022 г.

За повече информация: e-mail: g.sabeva@bcci.bg, тел.: +3598885925