Назад

Партньорите по проект „Dialog“ на среща в Търговско-промишлена палата - Враца

В периода 17-19 май Търговско-промишлена палата - Враца беше домакин на делегация за обмен на опит, в рамките на проект „DIALOG for Innovation and LOcal Growth“, финансиран по Програма Interreg Europe.

В събитието взеха участие партньори и заинтересовани страни от Италия, Белгия и Испания.

През първия ден от програмата ТПП-Враца представи одобрените практики за България:

  • Инициативите „LET's GO“, „SAVE the SAVIORS“, насочени към подкрепа на социални предприятия и онлайн платформа ДАРПАЗАР за продукти и услуги с кауза на социални предприятия в България на Български център за нестопанско право;
  • Инициативата „B4B HUB” на фондация „Каузи“, която цели подпомагане на стартиращи предприемачи.

Партньорите и заинтересованите страни проявиха силен интерес и ангажираност.

Вторият ден продължи с посещения на социални предприятия от региона:

  • Сдружение "ЗАКРИЛНИЦИ", Монтана, подкрепяща младежи с интелектуални затруднения в процеса на изграждане на трудови навици и умения за самостоятелен живот;
  • Сдружение „Книгини“ и Социално предприятие Творилница „Добрини“ - с. Челопек, които запознаха партньорите с мисията си и своите вдъхновяващи инициативи.

Третият ден беше посветен на ролята на социалния диалог и сътрудничеството между регионалните власти, бизнеса и неправителствения сектор.

  • Делегацията посети Областна администрация Враца, като областният управител Стефан Красимиров представи дейността на администрацията и функциите на съветите и комисиите към нея;
  • Партньорите бяха посрещнати от Александър Владимиров, заместник-кмет на Община Враца, който представи социалните услуги и ролята на общината в социалния диалог.

Партньорите и заинтересованите страни по проекта бяха топло посрещнати от екипите на „Център за обществена подкрепа“ - гр. Враца и „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания“, като се запознаха с предоставянето на качествени социални услуги, предназначени за деца.

********************
Допълнителна информация по проекта: Мая Милова, ТПП-Враца, тел.: 092 660273 или e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org