Брой 128 (2383), 08-07-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Територия на общините в България по вид

Институтът за пазарна икономика представя дела на различните видове територия в общата площ на общините в България. Съотношението им е знак за икономическата насока на развитие – общините с по-голям дял на урбанизираните територии по-често са средище на услугите, други са доминирани от земеделски земи, което е предпоставка за селскостопанска активност, и т.н. Данните са включени в изданието на НСИ „Районите, областите и общините в България“ и са актуални към 2019 г., а източникът им е Министерството на земеделието, храните и горите.

|Интерактивна версия на картата|

Териториите, класифицирани като земеделски (което не означава непременно, че се ползват активно за земеделски дейности) заемат преобладаващ дял в общата площ на повечето общини в страната, като делът им е над 50% в 168 общини. Тук има видимо разграничение между Северна и Южна България, като почти всички общини на север - с изключение на Варна и няколко общини по границата със Сърбия - са с много висок дял на земеделската територия. Обратно - общините доминирани от земеделска територия на юг са съсредоточени в Горнотракийската низина.

Очаквано, общините с голям дял на горските територии са съсредоточени в планинските райони. Най-голямото видимо струпване е в района на Рила и Пирин, като с най-висок дял на горските територии са Батак (85%), Велинград (84%) и Сърница (82%). С под 20% горска територия през 2019 г. са 83 общини.

Най-голям е делът на урбанизираната територия в община Пловдив (53%), следвана от Варна (35%) и Добрич (28%). Трябва да се има предвид, че при този показател от водещо значение е размерът на самата община и обхвата ѝ – при големите градски центрове близките земеделски или индустриални територии са обособени в отделни общини, като то това е особено видимо в случаите на Добрич, Ямбол и Пловдив. В столицата пък делът на урбанизираната територия е 17%,

Делът на   водните пространства е в порядъка на 1-2% от територията на повечето общини. Видими струпвания има край Пловдив и Пазарджик, както и край река Дунав[1]. Териториите за добив на полезни изкопаеми пък заемат значителен дял от територията на няколко общини - Раднево (21%), Гълъбово (12%), Драгоман и Перник (по 2,25%). В повечето общини инфраструктурата заема 0,5-1% от територията, като изключение правят големите областни центрове и общините, където са разположени важни пътни и железопътни възли.

 


[1] Данните не включват акваторията на река Дунав и Черно море. 

НОВИНИ ОТ БТПП
Новоназначеният български посланик в Куба на среща в БТПП
Бяха набелязани насоки за разширяване на деловите връзки между двете страни Още
Институции и предприятия от Украйна с нарастващ интерес към сътрудничество със страната ни
Българо-украински онлайн форум, посветен на инвестиционния климат и експортните възможности на двете страни Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Работна среща с представители на винарни и хранително-вкусови предприятия по проект "Дионисос"
Идея за създаване на сдружение на винарите, лозарите и ресторантьорите от Хасковски регион Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Среща на ръководителите на национални сдружения в жп транспорта
Очертават се възможности за развитие на екологичен обществен транспорт Още
Първа дискусионна среща на Асоциация на козметиците в България
Създаване на точни и ясни правила и стандарти за издигане имиджа на професията Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
EURES мрежата и нейните български представители се включват в кампанията на Европейския орган по труда за сезонна работа
Информация за търсещите работа и работодателите за техните права, задължения и възможности Още
БИЗНЕС СРЕДА
НАП плати още 480 хил. лв. на фирмите във фаза 3 на програмата за подкрепа с оборотен капитал
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Територия на общините в България по вид
Автор: Институт за пазарна икономика Още
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
До 15 юли кандидатите по мярка 10 и 11 доказват период на плододаване на насажденията им
Процедурата се основава на Наредбата за базисните цени на трайните насаждения Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Лятна икономическа прогноза за 2021 г.: Отварянето на икономиката подпомага възстановяването
По отношение на България прогнозата е за увеличение на реалния БВП с 4.6% през 2021 г. и с 4.1% през 2022г. Още