Брой 70 (2076), 09-04-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

Промишлеността доминира в 61 общини

Автор: Институт за пазарна икономика

През 2018 г. в преработващата промишленост в България са наети 519 хил. души. Близо ¼ или над 100 хил. от тях са в Столична община (67 хил. наети) и община Пловдив (34 хил. наети). Още 100 хил. са фокусирани в следващите 7 общини, с по над 10 хил. наети в промишлеността – Русе, Казанлък, Варна, Стара Загора, Плевен, Ямбол и Бургас.

| ИНТЕРАКТИВНА ВЕРСИЯ НА КАРТАТА |

Общините, които са в най-голяма степен зависими от промишлеността, са Сопот, Летница и Сатовча. В Сопот над 90% от работниците са наети в промишлеността, а в Летница и Сатовча – над 80% от работниците. Общо в 61 общини над половината от работниците са наети в промишлеността. Областните центрове, в които над половината от работниците са наети в промишлеността, са Ямбол и Габрово.

| ИНТЕРАКТИВНА ВЕРСИЯ НА КАРТАТА |

Прави впечатление, че макар най-големите градове да са напред по общ брой наети в промишлеността, множество малки населени места са изключително зависими от състоянието на промишленото производство, а в някои случаи и от работата на едно единствено голямо предприятие.

Преработващата промишленост ще е засегната по различен начин от кризата (виж повече). Някои производства, насочени към вътрешния пазар, както и създаващи стоки за ежедневна употреба, няма да пострадат чувствително. Други предприятия обаче са пряко зависими от дейността на външните си партньори в Европа, в много от които работата е сериозно свита или изцяло прекратена – например автомобилните заводи.


Статията е част от поредицата на ИПИ по инициативата „265 истории за икономика

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно проект на ПМС за осигуряване на основни групи храни с български произход за продажба в търговските вериги
Представяне на полезни инструменти и платформи за електронно обучение
БТПП прилага инструменти за онлайн обучение – на 28 април уъркшоп по проект DiVET Още
Важно за вносителите на стоки в Русия
Добър пример за съчетаване интересите на производители и потребители чрез използване стандартите GS1 Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Промишлеността доминира в 61 общини
Автор: Институт за пазарна икономика, инициатива „265 истории за икономика” Още
НСИ: През февруари търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия расте с 3.3%
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
Държавна помощ: Европейската комисия одобрява схема за гаранция от 255 млн. евро за подкрепа на МСП в България в контекста на коронавируса
Антитръстови мерки: Европейската комисия разрешава ограничено сътрудничество между предприятия, докато трае заразата с коронавируса
COVID-19 и заетостта в световен мащаб – анализи и оценки на Международната организация на труда
ЕС предприема действия срещу онлайн търговци, които използват кризата с коронавируса, за да продават фалшиви лекарства
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство