Брой 70 (2076), 09-04-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС

COVID-19 и заетостта в световен мащаб – анализи и оценки на Международната организация на труда


За последните няколко седмици пандемията от COVID-19 се ускори значително по отношение на интензивност и разшири своя глобален обхват. В момента почти 2,7 милиарда работници са напълно или частично спрели работа, което представлява около 81% от работната сила в света.

Свиването на заетостта вече започна в много от държавите, като позовавайки се на тези актуални данни, Международната организация на труда (МОТ) оценява, че работните часове ще намалеят с 6,7% през второто тримесечие на 2020 г., което е еквивалентно на 195 милиона работници на пълен работен ден.

Окончателният брой на годишните загуби на работни места през 2020 г.ще зависи от развитието на пандемия и мерките, предприети за смекчаване нейното въздействие.

Основно загуба на работни места и намалено работно време ще има в най-силно засегнатите сектори. МОТ изчислява, че 1,25 милиарда работници, представляващи почти 38 на сто от световната работна сила, са заети в сектори, които сега са изправени пред тежък спад на производството и висок риск от изместване на работната сила. Основните сектори включват търговия на дребно, хотелиерски и ресторантьорски бизнес, производство.

Анализите на МОТ, сочат че:

  • В страните със ниски и средни доходи, тежко засегнатите сектори имат висок дял на неформалната заетост и работници с ограничен достъп до здравни услуги и социална защита. Без подходящи политически мерки, работниците са изправени пред висок риск от изпадане в бедност и ще изпитат по-големи предизвикателства за възстановяването на своя поминък.
  • Тези, които продължават да работят в обществения сектор, по-специално здравните работници, са изложени на значителни здравни и икономически рискове. В здравния сектор по-силно засегнати са жените.
  • Всъщност, независимо къде по света или в кой сектор, кризата влияе върху работната сила като цяло. Ето защо политическите отговори трябва да се съсредоточат върху предоставянето на незабавно облекчение на работниците и предприятията, за да се защити поминъкът и икономически жизнеспособните предприятия, особено в тежко засегнати сектори и развиващи се страни, осигурявайки по този начин условията за бързо възстановяване, след като пандемията приключи.
  • Необходимо е да се използват публични ресурси с цел насърчаване на предприятията да запазват и / или създават работни места.

Част от анализите и оценките на МОТ бяха представени вчера по време на Дигитална конференция, организрана от Международната организация на работодателите (МОР) относно влиянието на  COVID -19 върху глобалната търговия, веригите за доставка и заетостта. По време на конференцията, представителите на МОТ, СТО и МОР поставиха акцент върху въпросите: ще се върнат ли търговските дейности към нормалното състояние? Колко работни места ще бъдат загубени? Могат ли компаниите да продължат да произвеждат и ще бъдат ли обновени глобалните вериги за доставка след кризата?

За повече информация относно анализите и оценките на МОТ: ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно проект на ПМС за осигуряване на основни групи храни с български произход за продажба в търговските вериги
Представяне на полезни инструменти и платформи за електронно обучение
БТПП прилага инструменти за онлайн обучение – на 28 април уъркшоп по проект DiVET Още
Важно за вносителите на стоки в Русия
Добър пример за съчетаване интересите на производители и потребители чрез използване стандартите GS1 Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Промишлеността доминира в 61 общини
Автор: Институт за пазарна икономика, инициатива „265 истории за икономика” Още
НСИ: През февруари търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия расте с 3.3%
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
Държавна помощ: Европейската комисия одобрява схема за гаранция от 255 млн. евро за подкрепа на МСП в България в контекста на коронавируса
Антитръстови мерки: Европейската комисия разрешава ограничено сътрудничество между предприятия, докато трае заразата с коронавируса
COVID-19 и заетостта в световен мащаб – анализи и оценки на Международната организация на труда
ЕС предприема действия срещу онлайн търговци, които използват кризата с коронавируса, за да продават фалшиви лекарства
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство