Назад

ИПИ публикува кратки профили на всички 265 общини в България


Инициативата на Института за пазарна икономика (ИПИ) за разпространение, визуализация и анализ на общински данни „265 истории за икономика” (www.265obshtini.bg) вече предлага нова функционалност – профили на всички 265 общини в България. Профилите са налични на www.265obshtini.bg/muns, като към момента включват 32 индикатора за социалното и икономическото развитие за всяка община. 

Усилието на ИПИ е подкрепено[1] от водещи български компании, като цели да повиши знанието и разбирането за развитието на 265-те общини в България. Огромният интерес към публикуваните данни и интерактивните карти на „265 истории за икономика“ превърнаха инициативата в една от най-успешните на ИПИ в областта на регионалното развитие и насърчаването на инвестициите.

Новата функционалност позволява сравнително лесно да се добие знание за всяка една община в страната. Избраните индикатори в профилите са в категории икономика и инвестиции, демография, пазара на труда, образование, здравеопазване и местни финанси.  За илюстрация ИПИ представя някои наблюдения за община Русе, както и интересни примери от малки общини в страната.

Русе: Силен икономически център, но с проблеми с демографията

Община Русе очаквано е сред най-силните местни икономики в България. Нетните приходи от продажби на предприятията в общината достигат 8,7 млрд. лв. през 2021 г., а добавената стойност е в размер на 1,5 млрд. лв. И по двата показателя общината се нарежда на пето място в страната, след първенците Столична община, Пловдив, Варна и Бургас, но изпреварвайки Стара Загора. Населението в общината има много добра образователна структура (28,2% от населението на възраст 7 и повече години е с висше образование) и е също на пето място по брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (близо 54 хил. наети).

Въпреки тези добри показатели, община Русе продължава да среща сериозни предизвикателства със своята демография, като през последните години губи население с по-голям темп от другите големи икономически центрове. През 2021 г. населението на общината е 141 хил. души, като Русе вече е изместена на петото място от община Стара Загора (144 хил. души). Община Русе има силно отрицателен коефициент на естествен прираст на населението (-11,9‰) и механичен прираст, който в много от последните 10 години е отрицателен. През последните две години се наблюдава приток на хора към Русе (0,2% коефициент на механичен прираст през 2022 г.), но тенденцията все още не е устойчива и общината изостава в това отношение спрямо други силни икономически центрове.

Успехите на малките общини

В малките общини могат да се намерят много успешни истории за развитие  по различни показатели. В последните години много от тях станаха добре известни, включително и благодарение на приноса на публикуваните данни на „265 истории за икономика“. Ето три примера:

  • Челопеч е на първо място в страната по средна работна заплата (2 930 лв. на месец през 2021 г.) и по средна оценка на държавния зрелостен изпит по български език и литература (4,58 през 2023 г.). Други малки общини от Средногорието също се нареждат сред топ 10 на страната по размер на възнагражденията;
  • Девня и Гълъбово са съответно на четвърто и пето място в страната по размер на преките чуждестранни инвестиции с натрупване – 740 млн. евро в община Девня и 718 млн. евро в община Гълъбово. Двете малки общини изостават единствено от Столична община, Бургас и Пловдив по размер на привлечените чуждите капитали;
  • Несебър и Созопол имат най-голям дял на собствените приходи спрямо общите разходи в общинския бюджет – съответно 93,1% в Несебър и 71,4% в Созопол. Традиционно общините по морето, както и малките общини в Средногорието, имат висок дял на собствените приходи, което дава повече свобода и капацитет за провеждане и финансиране на собствени политики и услуги;

Това само част от наблюденията, които могат да се направят сравнително бързо за всяка една община на страницата с общинските профили: www.265obshtini.bg/muns

Всички карти и профили могат да се разгледат на страницата на инициативата. Голяма част от данните се публикуват за пръв път за свободно ползване. ИПИ изказва благодарност към всички партньори, които подкрепиха инициативата.

За контакти: 02/952 62 66, 952 35 03
Весела Добринова, vessela@ime.bg
Адриан Николов, nikolov@ime.bg
Петър Ганев, ganev@ime.bg

[1] Инициативата на ИПИ „265 истории за икономика” е възможна благодарение на изключителната подкрепа на водещи компании в страната. През 2023 г. инициативата е подкрепена от Асарел-Медет, Дънди Прешъс Металс Челопеч, ЛИДЛ България, Виваком, Кока-Кола ХБК и ОББ.