Назад

ЕИСК приема кандидатури за своята Награда за гражданското общество, посветена на психичното здраве


Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) стартира 14-ото издание на Наградата за гражданското общество на ЕИСК, която тази година е посветена на психичното здраве.

В тази връзка ЕИСК  припомня, че през юни 2023 г. Европейската комисия представи нов всеобхватен подход към психичното здраве. С 20 водещи инициативи и финансиране от ЕС в размер на 1.23 милиарда евро по линия на различни финансови инструменти, Комисията ще помогне на държавите членки да поставят на преден план хората и тяхното психично здраве.

Допълнителна информация ТУК

Крайният срок за подаване на кандидатури е 10,00 ч. (брюкселско време) на 30 септември 2023 г.

Приложение: Всеобхватен подход към психичното здраве (europa.eu)