Назад

Покана за курс "Вътрешни одитори на НАССР. Етикетиране, определяне енергийната стойност на храните"


11 - 13 септември, Дом на техниката, гр. София

Курсът се организира от Съюз по хранителна промишленост и е предназначен за ръководители на фирми и служители, които отговарят за изграждане и/или поддържане на системите и документацията за управление на безопасността и качеството на храните във фирми и предприятия, които произвеждат и продават храни и напитки, складове за храни, специалисти от вериги хотели и ресторанти, консултантски фирми .

Пълна информация ТУК