Брой 246 (756), 19-12-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ

ISO публикува нов стандарт - ISO 19600 „Системи за управление на съответствието”


ISO 19600 „Системи за управление на съответствието” вече е публикуван на страницата на ISO. Дейността, свързана с управление на съответствието, позволява на организациите да открият и управляват рисковете, които възникват при неспазване изискванията на приложимото законодателство.

Стандартът ISO 19600 представлява мощен инструмент в тази област. Той е международен документ, който ще създаде база за сравнение с добрите практики в сферата на управление на съответствието.

ISO 19600 е предназначен за организации, които искат да въведат система за управление, позволяваща да демонстрират своята ангажираност с прилаганите законови и други изисквания. Той може да се прилага за всички видове организации независимо от различията, които съществуват между тях. Степента, в която трябва да се прилагат препоръките в стандарта, зависи от големината, структурата, характера и сложността на всяка организация.

Стандартът ISO 19600 включва насоки за прилагане, поддържане и подобряване на ефективни системи за управление, както и препоръки относно елементите, необходими на организациите да гарантират, че изискванията на политиката за постигане на съответствие са изпълнени и че те са в състояние да изпълняват задълженията си в тази област. Анализът на новите изисквания за обучение на професионалисти в областта на съответствието предвижда действия в случай на организационни или законодателни промени в ангажиментите към групите по интереси; интегриране на система за управление на съответствието в оценката на представянето на служителите или надзор на договори за аутсорсинг. Това са само някои от препоръките, предоставени от стандарт ISO 19600.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща на правителствените ръководители на Инициативата за сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа
Мащабно фирмено присъствие и оживени дискусии в секторите инфраструктура, икономика, туризъм и търговия Още
Традиционна Предколедна среща на Арбитражния съд
Новият председател на Арбитражния съд представи виждането си за развитието и утвърждаването на арбитражната институция Още
ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА
Увеличават се разходите на работодателите за труд за третото тримесечие на 2014 г.
Най-висок ръст е регистриран в икономически сектор "Държавно управление" Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Европейската комисия одобри ОП „Транспорт” 2014-2020
Според новата програма 800 млн.евро са предназначени за пътища Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Нова електронна услуга на НАП за фирмите
Осигурителите получават електронен достъп до обобщени справки за актуалното състояние на осигурителните декларации за всяко осигурено от тях лице Още
Нови услуги на Патентното ведомство
Те се прибавят към 10-те вече познати на потребителите Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за представителите по индустриална собственост
Определени са изискванията за професионална квалификация и получаването на правоспособност Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
ISO публикува нов стандарт - ISO 19600 „Системи за управление на съответствието”
Предназначен за организации, които искат да въведат система за управление, позволяваща да демонстрират своята ангажираност с прилаганите законови и други изисквания Още