Брой 246 (756), 19-12-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА

Увеличават се разходите на работодателите за труд за третото тримесечие на 2014 г.


Разходите за труд на работодателите са нараснали с 3.2% през третото тримесечие на 2014 г. спрямо същия период на 2013 г.

Увеличението в индустрията е с 5.3%, а в услугите - 0.9%, показват публикуваните днес предварителни данни на Националния статистически институт.

По икономически дейности през третото тримесечие на 2014 г. най-висок ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори "Държавно управление"- 8.0%, "Административни и спомагателни дейности" - 6.9%, и "Транспорт, складиране и пощи " - 6.7% . Най-голямо намаление на общите разходи за труд е регистрирано в икономическите сектори "Операции с недвижими имоти" - 16.3%, и "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 3.9%.

Разходите за възнаграждение за един отработен час през третото тримесечие на 2014 г. се увеличават с 2.6% спрямо третото тримесечие на 2013 г., а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 5.7%. По икономически дейности изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от минус 18.4% за "Операции с недвижими имоти" до 7.8% за "Държавно управление".

Пълните данни ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща на правителствените ръководители на Инициативата за сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа
Мащабно фирмено присъствие и оживени дискусии в секторите инфраструктура, икономика, туризъм и търговия Още
Традиционна Предколедна среща на Арбитражния съд
Новият председател на Арбитражния съд представи виждането си за развитието и утвърждаването на арбитражната институция Още
ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА
Увеличават се разходите на работодателите за труд за третото тримесечие на 2014 г.
Най-висок ръст е регистриран в икономически сектор "Държавно управление" Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Европейската комисия одобри ОП „Транспорт” 2014-2020
Според новата програма 800 млн.евро са предназначени за пътища Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Нова електронна услуга на НАП за фирмите
Осигурителите получават електронен достъп до обобщени справки за актуалното състояние на осигурителните декларации за всяко осигурено от тях лице Още
Нови услуги на Патентното ведомство
Те се прибавят към 10-те вече познати на потребителите Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за представителите по индустриална собственост
Определени са изискванията за професионална квалификация и получаването на правоспособност Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
ISO публикува нов стандарт - ISO 19600 „Системи за управление на съответствието”
Предназначен за организации, които искат да въведат система за управление, позволяваща да демонстрират своята ангажираност с прилаганите законови и други изисквания Още