Среща със зам.-министър председателя по икономическите и социалните политики

БТПП още веднъж декларира подкрепа на необходимостта от актуализация на бюджета Още

Тенденции, проблеми и възможности за туризма в България

Тема на среща с представители на Сдружение на туроператорите и туристическите агенти „Обединение бъдеще за туризма“ Още

Продължението на проект SKILLS+ е одобрено за финансиране

Съвместният секретариат на програма Интеррег Европа официално одобри нови дейности за изпълнение по проекта Още

Шесто издание на конференцията Belt and Road, 1 - 2 септември 2021 г.

Възможности за многостранно сътрудничество, контакти с подходящи бизнес партньори или потенциални инвеститори Още

НСИ: Ръст на БВП през второто тримесечие на 2021 г.

9,6% спрямо съответното тримесечие на предходната година Още

Куба актуализира икономическия модел на страната

Регламентира се дейността на микро, малки и средни предприятия, неземедeлските кооперации и самостоятелно заетите лица Още

Мястото на ЕС в световната търговия

Европейският съюз в момента има около 130 търговски споразумения, които или са действащи, или са в процес на приемане или актуализиране Още