Възможности за разширяване на партньорството с Прибалтийските републики

Инвестиционните възможности на България ще бъдат представени пред потенциални инвеститори в Естония Още

Представяне на Свободна икономическа зона ALAT

Част от поредица съвместни инициативи на Посолството на Азербайджан и БТПП Още

Енергийно ефективното обновяване е политика за икономия на енергия и подобряване на жизнената среда

Интервю на инж. Йордан Николов, изп. директор на БАИС, пред списание СТРОИТЕЛИ Още

Министерството на финансите публикува месечния обзор за развитието на българската икономика

Представена е динамиката на основните макроикономически показатели, с данни до 17 септември 2021 г. Още

Започва нов прием на документи по мярката 60/40

На сайта на Агенцията по заетостта са публикувани информационни материали за работодателите Още

Над 2,7 млрд. лв. ДДС са възстановени на изрядния бизнес след автоматизирана оценка на НАП

Специализираният софтуер на НАП насочва вниманието на данъчните към проблемни области и рискови зони Още

Мултинационалните компании ще се облагат с минимум 15% корпоративен данък от 2023 г.

Обяви Организацията за икономическо сътрудничество и развитие Още