Становище на БТПП относно проекти за промени в данъчни закони

Палатата приветства запазването на структурата на данъчната система - в ситуация на несигурна перспектива да не се променя концепцията на данъците Още

Използване на ATA карнети за стоки за Олимпийските игри в Пекин 2022 г.

БТПП е единствен в България издател и гарант на АТА карнети Още

ИПИ: Въпреки кризата през 2020 г. икономиката на София запазва своите конкурентни предимства

Най-голям дял в добавената стойност продължава да имат търговията и информационните и комуникационни технологии Още

Няма опасност от хиперинфлация в България според представителя на Световната банка у нас

Прогнозата на Световната банка е, че през 2022 г. въпреки всички кризи и инфлацията, икономиката на България ще отбележи ръст от почти 4% Още

Одобрени са 128 проекта по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“

Безвъзмездната финансова помощ по проектите възлиза на 3,7 млн. лева Още

Възможности за финансиране

Инвестиции от 1,38 млрд. евро ще бъдат насочени към изкуствения интелект по програмата „Цифрова Европа“ Още

Търг в Алжир за инвеститори по програмата за изграждане на фотоволтаични мощности „Солар-1000“

Крайният срок за подаване на техническите и ценови предложения е 30 април 2022 г. Още