Възможности за партньорство между фирми от България и Алжир

Онлайн събитие за представяне на бизнес климата в двете страни и приоритетни области за сътрудничество Още

БТПП предлага инвестиционно консултиране за МСП

При търсене на решения, подходящи за реализиране на конкретни проекти и инвестиционни намерения Още

Препоръки и добри практики за използване на GS1 стандартен логистичен етикет

Ръководство, разработено от GS1 България в сътрудничество с GS1 Национални организации и заинтересовани групи от сектора на транспорта и логистиката Още

Интерактивна карта представя развитието на транспортната инфраструктура до 2040 г.

Информация за обекти от пътната и железопътна инфраструктура, интермодални терминали, летища, пристанища... Още

90% ръст на двустранната търговия между България и Саудитска Арабия

Сред областите от взаимен интерес са пътно строителство, селско стопанство, инфраструктура, туризъм и др. Още

Конференция „Иновации и растеж: Русе“

15 април 2022 г. в сградата на Регионална библиотека “Любен Каравелов”, гр. Русе Още