БТПП е домакин на партньорска среща по проект QUALIFY

Обмяна на добри практики в областта на превенция от измами и внедряване на системи за контрол на качеството в агроиндустрията Още

БГ Баркод: разработване на хранителни технологии

Стартъп компанията „СМИК Ингридиънтс“ АД с най-много артикули в електронния каталог БГ Баркод за седмицата 23-27 май Още

Правителството одобри енергийните компенсации за май и юни

Размерът на предвидената подкрепа по програмата е фиксирана сума на един MWh Още

Последен прием на заявления по мярката 60/40

10 юни e крайният срок за кандидатстване на работодателите за финансова помощ по мярката Още

Преглед на готовността на държавите членки да се присъединят към еврозоната

Проправя се пътят към приемането на еврото от Хърватия на 1 януари 2023 г. Още

Специален доклад на Европейската сметна палата относно конкурентоспособността на МСП

Недостатъци при планирането на мерките за подпомагане намаляват ефективността на финансирането Още