Българският бизнес в подкрепа на хуманитарните усилия, поминъка и икономическата стабилност на Украйна

Безвизовият транспорт, както премахването на митата и тарифите за украински стоки в ЕС предоставят безпрецедентни търговски възможности Още

Проект на БТПП цели да подобри цифровите умения на предприемачите в селския туризъм

16 интерактивни модула ще са достъпни за безплатно ползване от заинтересованите страни Още

Правен форум, организиран от Българо-испанска търговска камара и Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“

С фокус регулаторните изисквания към бизнеса, насочени към защита правата на потребителите... Още

Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за държавния бюджет за 2022 г.

Компенсации за бизнеса заради високите цени на електроенергията - "Фонд "Сигурност на електроенергийната система" ще компенсира небитовите крайни клиенти Още

Агенция „Митници“ отчита пореден месец със значителен ръст на приходите

През месец май 2022 г. постъпленията от мита се увеличават с 84,5% Още

Иновационна дейност на предприятията през периода 2018 - 2020 година

Най-голям е делът на иновационно активните предприятия в групата на големите предприятия (с 250 и повече заети лица) - 76.8% Още

Чешкото председателство на Съвета на ЕС: 1 юли – 31 декември 2022 г.

Мотото: „Европа – наша обща цел: нови идеи, нов облик, нова сила“ Още