Равнището на безработица се запазва на рекордно ниски стойности и през юли

Преобладаващо свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост Още