Назад

Изкуственият интелект за управление на работната сила: рискове и възможности за безопасни и здравословни условия на труд


Използването на основани на изкуствен интелект системи за управление на работниците може да спомогне за създаването на здравословни и безопасни професии и работни места, но може да породи и рискове за работниците, например засилване на интензивността на работата, загуба на контрол на работното място и дехуманизация.

В нов доклад на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа  са очертани рисковете и възможностите на тези системи за безопасността и здравето при работа. Докладът включва анализ на статистическите данни от проучването ESENER от 2019 г. и се основава на преглед на литературата и интервюта с експерти. Освен това, като продължение на обзорния доклад по темата, в него се разглеждат възможните превантивни мерки, като се подчертава необходимостта от подходи за „превенция при проектирането“, в центъра на които стои човекът, за да се гарантират здравето, безопасността и благополучието на работниците.

Двата прегледа на политиките допълват констатациите, осигуряват препоръки за справяне с рисковете и предлагат превантивни мерки.

Прочетете доклада и резюмето Изкуствен интелект за управление на работниците: въздействия върху безопасността и здравето при работа (Artificial intelligence for worker management: implications for occupational safety and health)

Разгледайте обзорните документи за политиките — Изкуствен интелект за управление на работниците: рискове и възможности (Artificial intelligence for worker management: risks and opportunities) и Изкуствен интелект за управление на работниците: превантивни мерки (Artificial intelligence for worker management: prevention measures)

Разгледайте публикацията относно новите форми на управление на работниците

Повече информация за проекта Цифровизация на труда