Новият посланик на Алжир посети БТПП

Енергетика, фармация, ИТ, селско стопанство и машини за преработка на селскостопанска продукция – сектори с потенциал за двустранно сътрудничество Още

Продължава партньорството на БТПП с Балкански водороден клъстер

Информиране на обществеността и компаниите за потенциала и развитието на водородните технологии Още

Безплатен уебинар за представяне на процедурата „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”

Организира Съветът по иновации, дигитализация и нови технологии при БТПП, 29 август от 15 часа Още

Оферти за бизнес партньорство

Румъния, Иран, Белгия, Унгария... Още