Възможности за партньорство с Турция в областта на панаирната дейност

Представители на турската компания KFA Fair INC посетиха БТПП Още

Консултантското бюро по колективно трудово договаряне в подкрепа на индустриалните отношения

Предприятията и браншовите организации могат да получат експертно мнение и съдействие Още

На COP 28 България става разпознаваема на картата на климатичната дипломация

Страната ни ще участва за първи път със собствен щанд на предстоящата Конференцията на ООН за изменението на климата Още

Семинар „IP Management- интелектуалната собственост в полза на бизнеса“

Включва теми в областта на търговските марки и промишления дизайн, както и инициативата „Фонд за МСП“ Още

Приета е актуализация на Националния план за въвеждане на еврото в Република България

Част от промените са свързани с приспособяването на необходимите времеви периоди спрямо новата индикативна дата за членство в еврозоната - 1 януари 2025 г. Още

Публикувани са новите искания за суспендиране на митата

Български производители, които считат, че тези предложения ще накърнят икономическите им интереси, могат да подадат възражения Още

Външната търговия на България, януари – август 2023

Спад на износа и вноса - както за ЕС, така и за трети страни, данни на НСИ Още