Съветът по инвестиции при БТПП участва във форум за недвижими имоти в Солун

Дискусия относно инвестиционните нагласи на гръцки и български компании в сектора Още

Сборник "Практика на Арбитражния съд при БТПП 2018-2021 г."

Съдържа два раздела - материално и процесуално право; публикуваните решения могат да носят идеи и да насочват към отговори.... Още

Национално проучване показа как и какво пазаруват българите

Проучването, проведено от Асоциацията на търговците на нехранителни стоки, представи тендециите при пазаруването, както и предизвикателствата пред сектора Още

Основни резултати от наблюдението на работната сила през третото тримесечие на 2023 година

Коефициентът на безработица е 4.0%, или с 0.4 процентни пункта по-висок в сравнение с третото тримесечие на 2022 г. Още

Агенция по заетостта: През октомври най-много са започналите работа в преработващата промишленост

Най-търсените от бизнеса професии са: преподаватели; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в добивната и преработващата промишленост Още

Ръководство за кандидатстване по първа отворена покана по програма INTERREG VI-A Гърция - България 2021-2027

За подбор на проектни концепции в областта на специфичните цели на програмата Още