Назад

Национален щанд на Международното изложение за захарни и шоколадови изделия ISM


Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участие на национален щанд на Международното изложение за захарни и шоколадови изделия ISM, което ще се проведе в периода от 28 – 31 януари 2024 г. в гр. Кьолн, Германия.

С около 25 000 бизнес посетители от 135 страни (72% международно участие) и над 1 300 изложители от 70 страни (88% международно участие), ISM e водещото изложение в света за захарни, шоколадови и тестени изделия, сладолед и снакс.

ИАНМСП поема напълно или частично разходите за:

  • Наем на изложбена площ;
  • Проектиране и изграждане на щанд;
  • Оборудване и обзавеждане на изложбеното място;
  • Регистрационни и/или медийни такси;
  • Национална идентификация на българския щанд;
  • Пропуски на изложителите;
  • Услуги, консумативи и други в рамките на утвърдения бюджет.

Условията за участие и необходими документи ТУК

При интерес за участие, следва най-късно до 27.11.2023 г. включително, да се подадат документите по един от следните начини:

§     По поща, куриер или лично до ИАНМСП, Деловодство, ул. Леге 2-4, 1000 София;

§     По електронен път и подписани с валиден КЕП на office@sme.government.bg;

§     На платформата www.b2bconnect.bg (на страницата на съответното събитие).

Документи, подадени в деловодството на ИАНМСП след крайния срок за кандидатстване, не се разглеждат.

При подаване по пощата или чрез куриер важи датата на получаване в Деловодството на ИАНМСП.

Документи, изпратени през платформата www.b2bconnect.bg или на електронен адрес office@sme.government.bg, подписани с валиден КЕП и получени след работното време Деловодството, но до 24:00 ч. на последния за кандидатстване ден, се регистрират на следващия работен ден и срокът се счита за спазен.

След одобрение за участие, предприятието кандидат ще бъде уведомено с официално писмо. За допълнителна информация може да се обръщате към:

Елица Попадийна, Главен експерт в отдел МИК, телефон: (02) 940 7982, имейл: popadiyna@sme.government.bg

Тереза Мутафова, Главен експерт в отдел МИК, телефон: (02) 940 7988, имейл: mutafova@sme.government.bg