Назад

Основни резултати от наблюдението на работната сила през третото тримесечие на 2023 година


По данни на НСИ, публикувани днес, през третото тримесечие на 2023 година:

  • Коефициентът на безработица е 4.0%, или с 0.4 процентни пункта по-висок в сравнение с третото тримесечие на 2022 година;
  • Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години намалява с 0.6 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2022 г. и достига 71.5%;
  • Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 74.6%, като в сравнение с третото тримесечие на 2022 г. намалява с 0.2 процентни пункта.

Данните на НСИ са от Наблюдението на работната сила - извадково статистическо изследване. Всяко тримесечие се анкетират 19.6 хиляди обикновени домакинства от цялата страна, избрани на случаен принцип.

Пълните данни ТУК

https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/LFS2023q3_E2I4YY7.pdf