Председателят на БТПП участва в дискусия за бъдещето на пенсионно-осигурителната система

В светлината на дългосрочните тенденции: застаряващо население, нови форми на заетост... Още

Главният секретар на БТПП участва в оценяването на предприемачески проекти на ХТМУ

Най-добрите екипи ще продължат работа си в Beyond – пре-акселератор, който от много години помага за създаването на работещи прототипи Още

БТПП ще бъде домакин на изложба на "Студио Рениарт"

Откриване на 27 ноември 2023 г., 18:00 часа Още

Над 2.2 млн. лв. забавени възнаграждения изплатиха работодатели за месец

Най-често неизплащането на дължимите трудови възнаграждения засяга предприятия, които не развиват дейност или са я прекратили Още

Промени в Кодекса на труда гарантират по-голяма сигурност и гъвкавост при работа от разстояние

Регламентира се т. нар. „право на изключване“ - правото на работника да не отговаря на инициирана от работодателя комуникация по време на междудневната и седмичната почивка Още

Обсъждане на основните акценти в проекта на Стратегия за устойчиво енергийно развитие

С участието на представители на заинтересованите страни – бизнеса, синдикатите, неправителствения сектор и държавата Още

Концепция за регулиране на лобизма

Създаване на ясни правила за прозрачност на лобистката дейност, които да гарантират равнопоставеност в представителството на различните интереси – обществени, групови и частни Още

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за малките и средните предприятия

Създава необходимите условия, за да бъдат преодолени затрудненията, свързани с управлението на европейски средства Още