БТПП и БАИ продължават отличното си сътрудничество

Обединяват усилия за привличане на чуждестранни инвеститори и за оказване на пълно съдействие в инвестиционния и слединвестиционния процес Още

Заключителен семинар по проект RAW: „Повишаване на осведомеността за ефективното управление на отпадъците“

Габровската търговско-промишлена палата е партньор за България по проекта Още

Нова дискусия за обсъждане на проекта за енергийна стратегия се състоя в Министерството на енергетиката

Участниците в дискусията поискаха в стратегическия документ да бъдат добавени мерки за гарантиране на заетостта във въглищните региони Още

НСИ: През октомври намаляват заводските цени с 20% на годишна база

Съществено намаление се наблюдава при производството на химични продукти, хартия, картон и изделия от хартия и картон Още

България и Украйна се договориха за износа на слънчоглед, рапица, царевица и пшеница

Двете страни стриктно ще наблюдават да няма изкривяване на пазара Още

Конференция на ООН по изменението на климата: ЕС призовава за ускорено намаляване на емисиите и преход към чиста енергия

Спазване на ангажиментите по Парижкото споразумение за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 °C Още