Назад

Конференция на ООН по изменението на климата: ЕС призовава за ускорено намаляване на емисиите и преход към чиста енергия


28-мата конференция на ООН по изменението на климата (COP28) започва на 30 ноември в Дубай. Европейският съюз ще призове всички страни да предприемат спешни действия за намаляване на емисиите на парникови газове през това десетилетие и да спазват ангажиментите си по Парижкото споразумение за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 °C.

По време на 28-ата конференция на страните по РКООНИК председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще присъства на Световната среща на върха за действия в областта на климата. Тя ще стартира и Глобалния ангажимент за възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност с председателството на COP28, чиято цел е до 2030 г. да се утроят инсталираните мощности за енергия от възобновяеми източници и да се удвоят мерките за енергийна ефективност.

На 28-ата конференция на страните по РКООНИК за първи път страните ще разгледат постигнатия напредък за постигане на целите на Парижкото споразумение и ще определят допълнителни необходими действия. Европейският комисар по действията в областта на климата Упке Хокстра ще ръководи преговарящия екип на ЕС.

Преговорните цели на ЕС включват:

  • ускоряване на постепенното премахване на емисиите от изкопаеми горива
  • незабавно постигане на целите за периода след 2030 г.
  • настояване за бързо изпълнение на съществуващите ангажименти
  • създаване на условия за адаптиране към изменението на климата с природосъобразни решения
  • увеличаване на приноса на развитите страни за финансиране на борбата с изменението на климата.

28 -ата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК) е важна международна среща на върха, на която се събират световни лидери, експерти по околната среда, активисти и заинтересовани страни, за да обсъдят и договорят действия за борба с изменението на климата. Комисията участва в Конференцията на страните всяка година и организира различни съпътстващи прояви по въпроси, свързани с климата.

За повече информация

ЕС на 28-мата конференция по изменението на климата

Действия в областта на климата и Зеленият пакт

Съобщение за медиите: ЕС призовава за ускорено намаляване на емисиите и преход към чиста енергия на 28-ата конференция на страните по РКООНИК