Назад

НСИ: През октомври намаляват заводските цени с 20% на годишна база


Общият индекс на цените на производител се понижава с 0.9% през октомври 2023 г. спрямо предходния месец, съобщи Националният статистически институт. Спадът спрямо година по-рано е с 20.1%.

Месечното намаление на производствените цени в добивната промишленост е с 4.3%, а в преработващата - с 1.2%. В енергетиката обаче има ръст, макар и символичен - с 0.3%.

Спрямо септември най-значително е поевтиняло производството на хартия и картон - с 3.7%, и производство то на основни метали - с 2.2%. Нарастване на цените е регистрирано при производството на мебели - с 1.8%, а също и при производството на изделия от каучук и пластмаси - с 1.4%.

Сравнението с година по-рано показва, че спадът на производствените цени е предимно за сметка на нормализирането в енергетиката. Цените в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ намаляват за година с 48.8%, сочат данните на националната статистика. В добивната промишленост намалението е с 4.9%, а в преработващата промишленост - с 1.7%.

Съществено намаление на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на химични продукти - с 19.8%, и при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 10.4%. Значителен годишен ръст на цените е регистриран при производството на тютюневи изделия - с 44.4%, производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 20.6%, производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 12.9%.

Пълните данни  ТУК