Търговска мисия в Турция с посещение на Индустриална зона Анталия

Участват представители на фирми от секторите: металообработване, машиностроене, консултантска дейност и счетоводство, интериорен дизайн, доставка на резервни части и др. Още

10% от персонала се нуждаят от помощ за справяне със зависимостта към психоактивни вещества или хазарт

Фондация „ЗА ЕДИН ЧИСТ ЖИВОТ“ е поела мисията да помага на зависимите, техните семейства и работодатели Още

Обучение от Сдружение „Клуб 9000“, февруари 2024

За внедряване и поддържане на ефикасни и ефективни съвременни системи за управление Още

Насърчителната програма за посещение на COMPUTEX Taipei 2024

Информация от Тайванския търговски център в София Още

OECD FORUM: SKILLS MATTER FOR BULGARIA

20 февруари от 10.00 часа в София Тех Парк, иновационен форум “Джон Атанасов” Още

Парламентът прие окончателно на второ четене законопроекта за БНБ с който се урежда статутът на еврото като парична единица в България

Предвижда се новият закон да влезе в сила от деня, посочен в Решение на Съвета на ЕС за приемането на еврото от България Още

Регламентът за субсидии, нарушаващи вътрешния пазар, се прилага и при обществени поръчки

Въвежда се задължение за стопанските субекти да уведомяват ЕК относно получени чуждестранни субсидии при процедури за възлагане на обществени поръчки с прогнозна стойност по-голяма или равна на 250 млн. евро Още

Икономическият и социален съвет прие Плана за дейността си за 2024 г.

Основните теми, върху които ще се фокусира ИСС, са в областта на доходите, икономиката, енергетиката, зеления преход, селскостопанските политики, здравеопазването, социалните умения Още

Електрически и електронни отпадъци в ЕС: факти и данни

Отпадъците от електрическо и електронно оборудване стават все повече, а от тях се рециклират по-малко от 40% Още